DOLAR 1.491 - EURO 1.970 - ALTIN 66.50 - IMKB 66738
Cuma 3 ARALIK 2010
İntiharlarda cinayet şüphesi Borsa güne düşüşle başladı 250 bin işçi 80 TL az kazanacak! Dolar 1,4860, avro 1,9630 lira Erbakan'dan Çiller'e "çürüktü" göndermesi DÜNYA KUPASI İÇİN 10 MİLYAR $ HARCAYACAK ASKER UĞURLAMADA FECİ ÖLÜM! Assange'ın tutuklandığı iddia edildi AGİT zirvesi sona erdi Uefa Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar habertaraf.com
 
 
 
'Türkiye'nin Wikileaks tepkisi hesaplanmış...'
 
 
 
 
Ayça MUTLUCAN
Nimetlerin kıymetini bilmek gerek
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Niğdeli Ali Çavuş'un oğlu Tahsin Öztürk vefat etti
 
 
 
 
 
Bugün
Adem Yavuz ARSLAN
Amerika WikiLeaks'e nasıl kefil oldu?
 
 
Bugün
Ahmet TAŞGETİREN
Kuştan korkan...
 
 
Radikal
Cengiz ÇANDAR
WikiLeaks Türkiye'ye yaradı
 
 
Akşam
Deniz Ülke ARIBOĞAN
Bulanıklık çağı ve WikiLeaks
 
 
Milli Gazete
Gökçen GÖKSAL
Casablanka, Touraine ve La marseillaiese
 
 
Milliyet
Güneri CİVAOĞLU
Av Mevsimi ve CHP
 
 
Akşam
İsmail KÜÇÜKKAYA
İşte o gün yaşananlar
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
Wikileaks, Erdoğan'a prim getiriyor...
 
 
Star
Mehmet ALTAN
Dön ve bak: Ergenekon sapasağlam
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
İnternet icat oldu diplomatlar bozuldu...
 
 
Star
Nasuhi GÜNGÖR
Wikileaks ve bir dava adamı
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
WikiLeaks' Erdoğan'a bir komplo mu?
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Dürüst insanlar devrimi
 
 
Milliyet
Rıza TÜRMEN
Wikileaks ve hukuk
 
 
Star
Şamil TAYYAR
Işık Paşa’nın büyük sınavı
 
 
 
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
 
Ayhan BİLGEN
 
Oray EĞİN
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
 
Aliya RAHTE
 
 
 
İslamcılıktan İslamlaşmaya

Lütfi BERGEN
[email protected]
 
 
Yıl 1909, Yusuf Akçura İttihat ve Terakki Merkezi’nde içlerinde Ziya Gökalp’in de olduğu bir gruba şunları anlatıyor : “Müslüman olmayan Osmanlı uyruklarının hemen hepsi kendi millî varlıklarını duymuşlardır; Arnavutlar, Araplar da bu yoldadır; artık Osmanlı diye bir millet düşünülebilir mi? Rus Türkleri, Osmanlı Türklerine nazaran ileri oldukları için millî varlıklarını çoktan hissetmeye başladılar. Halbuki Osmanlı Türkleri çok geridir (…) Erkan-ı Harbiye sınıflarına devam ediyorduk, hocalarımız, Hürriyet'ten, Meşrutiyet'ten gizli gizli bahsederlerdi. (…) Biz de inandık, (…) Hafiyeler (…) jurnal ettiler. Kısa bir soruşturmadan sonra, Trablusgarp'a sürüldük (…) Fransa'ya kaçtık. Artık biz de Jön Türk olmuştuk. (…) Ferid ve ben Ecole des Sciences Politigues denilen okula yazıldık. (…) okulun kitaplığından ayrılmıyorduk. Bizim bu devamımız kitaplık memurunun dikkatini çekti. (…)  öğrenmek istedi; (…) anlattık (…) Fransız, bunları dinledikten sonra : “Siz Ermeni misiniz ?” dedi. Şaşırdık, hemen,  “Hayır, Müslümanız, Osmanlıyız” dedik. “Osmanlı olduğunuzu anlıyorum, fakat milliyetiniz nedir ?” deyince : “Müslümanız, Türküz” dedik.O zaman bizlere şunları söyledi : “Affedersiniz, bir Türk nasıl olur da hürriyet ilânı ile vatanının tehlikelerden kurtulacağını sanır, (…) Osmanlı İmparatorluğu kırk milletten meydana gelen siyasi bir topluluktur, (…) hürriyet yalnız kişilerin değil, milletlerin de kendi benliklerini duymaları (…) demektir.(…) Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim milleti olan Türklerin nasıl bir politika takip etmeleri gerekeceğini düşündünüz mü ?” (…) Fransızın bu sözleri bizim gözümüzü açtı. Hani şu Üç Tarz-ı Siyaset'e dair yayınlanan bir tartışma var ya hep bu telkinin neticesidir. (…) Bazı arkadaşlarım kızıyorlar ama yine söyleyeceğim: Bu bakımdan Rus Türkleri sizden çok ileridirler. Onun için, her şeyden önce Osmanlı Türklerini milliyet hususunda uyandırmak lazımdır" (1).
Türkiye’de İslamcılık düşüncesi Osmanlı’nın kendi içinden doğmuş, kendi aydınlarının dillendirdiği bir fikir akımı halinde temayüz etmemiştir. Rusya’dan gelen Yusuf Akçura, Rus toplumunun kendi dinamiği içinde geçerli olan bir tasnifi alıp Türkiye’ye tatbik eder. Böylece İslamcılık birbirleriyle hiç alakası olmayan iki politik vizyonun rakibi haline getirilir. Akçura’nın tasnifi O zamanki Rus toplumu için geçerli Panslavizm, Batıcılık ve Türkistan Türkleri’nin benimsediği İslamcılık/ Ceditcilik akımlarından mülhem bir teorileştirme idi. Panslavist düşünce ve politikalar, Osmanlı toprak bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmiş, Türkistan halkı da Panslavist politikalara maruz kalmıştı. Öyle ki, Dostoyevski, İstanbul'un Ortodoksluğun başkenti olmasını dahi istemekteydi. Tolstoy, Rusya'nın Müslüman halklarına sevgi duyarken; Dostoyevski, Müslümanların/ Çerkezlerin Slavları vahşetle öldürdüğü fikrindedir. Nitekim Slavcılık pratiğe konulur. “Bulgar ayaklanmasında (1876) da Rusya'nın ve Panslavist hareketlerin etkisi vardır. 19. Yüzyıl ortalarından itibaren Rusya, Bulgar gençlerini Moskova, Petersburg ve Odessa gibi şehirlere götürüp Panslavist düşüncelerle yetiştirdikten sonra onları Slav cemiyetlerine kaydediyor ve Bulgaristan'da devlet adamı ve öğretmen olarak kullanıyordu. Bulgar halkını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtan bu insanları ayaklanmalarda militan, savaşlar sırasında da casus olarak görmek mümkündü.Türkiye’de müslüman halkın muasırlaşmasını (modernleştirilmesini) gerektirecek bir tanzimi düşünmeyenler ya da birleşilmesi gerekli etnik öbeğin Rus topraklarında yaşayan adı “Türk” kavimler olması gerektiğine inanmayanlar, kendilerini kendileri tarafından hazırlanmamış bir kategorinin mensubu halinde görür oldular” (2). Böylece İslamcılık, Müslümanlar tarafından muhtevası tanımlanmamış bir siyasi akım haline getirildi. İşin başka yönü: Müslüman düşünürler, İslamcılık diye telaffuz edilen belirsizlik mapushanesinin mahkumu kılındı. “Vatandaş Türkçe konuş” söylemine itiraz, “inancını kamusalda gösteremezsin” tahdidi sayesinde yıkıcı bir öfkeye tahavvül edildi. İslamcılık, bir ayrışma ideolojisine dönüştürüldü. Yukarıda iktibas ettiğimiz parçalarda bu siyasal kategorileştirmenin temelleri anlatılıyor. Birisi gelmiş ve Türkiye’de yaşayan Müslüman düşünürlere “Siz İslamcısınız” demiştir. O günkü koşullarda Müslümanların mezkur kimliği benimseyip, bu mecrada fikir vermeleri anlaşılır bir şeydir.

Said Halim Paşa (1863- 1921), her ne kadar “İslamcı” düşünce içinde adı geçen biri ise de, günümüz çerçevesinde düşünüldüğünde İslamcılık nazariyesinin içine sığmayacak biridir. Zaten O, kendini İslamcı kavramıyla tanımlamamakta, nazariyesini de “İslamlaşmak” terimiyle ifade etmektedir: “Bizim için İslamlaşmak demek, İslamiyetin inanç, ahlâk, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik edilmesi demektir (…) Kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir adamın (…) İslamiyet’in ahlâk ve hayat siyasetine kendini tamamıyle uydurmadıkça, yalnız Müslüman olduğunu söylemek, insana bir şey kazandırmaz” (3). Said Halim Paşa, dönemi için iki tehlikeli fikir akımından bahseder: A) Türklerin mazilerindeki büyüklüğü, Batı’dan geri geleceğini zannetmeleri: “Bugünkü düşüşten kurtulup yükselmek ve bu suretle memleketi, muhakkak olan çöküşten kurtarmak için tek çare Batı’yı taklit etmektir (dediler) Halbuki bizim bütün müesseselerimiz, tamamen İslami esaslardan ve İslami telakkilerimizden doğmuştu. Eski müesseselerin düzeltilmesi veya tadil edilmesi gerekirken, bu yapılmadı; yeniden meydana getirilmesi yoluna gidildi” (PAŞA,1991: 203- 4); B) Geriliğimizin sebeblerinin kusur ve ihmallerde değil dinde olduğu düşüncesiyle ırkçılığa yönelmeleri: “Milli bencillik esasına dayanmakla iftihar eden bugünkü uygarlık, en müthiş bir vahşetin, en son ve zararlı yeni bir şeklinden başka bir şey değildir” (PAŞA,1991: 209).  Paşa’ya göre İslam’dan uzaklaşmalar, ırk esaslı kültürler ahlâk ve medeniyetin yükselmesinin önünde engeldir. Akçura’dan farklı olarak Said Halim Paşa, Batı’nın ırkçılık vasıtasıyla kurduğu uygarlığın insanlık ideali olmadığına kani olur ve bu uygarlığın insanlığın göreceği son medeniyet sayılamayacağını ifade eder: “Sanki bundan önce başka medeniyetler gelmemiş ve bundan sonra da gelmeyecek! Veya (…) sonradan gelecekler ile şimdiki arasında fark bulunmayacak! (…) Öyle zannediyoruz ki, (…)  önümüzdeki yıllarda, daha insani bir takım hisler ortaya çıkacaktır” (PAŞA,1991: 211). Paşa, gelecek vizyonunu bu beklenti içinde çizerek “milliyet hissi tamemen yok olmayacaktır (…) milliyet cereyanının, gelecekte beynelmilelci cereyan içinde kaybolacağını hayal ve iddia etmek pek gülünç olur (…) İslam beynelmilelciliği ise, zamanımızda sosyalizmin kurmak istediği beynelmilelciliğe benzer. Ancak onun en mükemmel ve en son şeklidir (…) millet, birbiri ile kaynaşabilen birtakım içtimai ve siyasi unsurların birleşmesi ile teşekkül eder (…) uzun müddet bir arada yaşamış, aynı lisanla konuşmuş, müşterek his ve fikirlere sahip olmuş, kendilerine mahsus bir san’at ve edebiyat meydana getirmişlerdir (…) Şu halde, İslam esaslarını, milliyeti inkar ediyor veya kuvvetten düşürüyor diye tefsir etmeye hiçbir şekilde imkan yoktur. İslam’ın hücum ettiği, bugünkü ırkçılığın sapıklığı, taassubu ve bencilliğidir (…) Bir insan topluluğunun millet haline gelmesi, nasıl fertlerin gelişmesini kolaylaştırıyorsa, beynelmilelcilik de her milletin mümkün olduğu kadar çok gelişmesine aynı şekilde yardımcı olacaktır” (PAŞA,1991: 210- 14).
Said Halim Paşa’nın görüşleri, bir cevap içeriyordu. Batı’nın uygarlık durumunu bir “medeniyet” halinde kavramamak, Turan’a kadar götürülecek bir milliyetçiliğin ırkçılığına teslim olmamak, bu cevabın en temel mecrasıdır. Ancak onun bu çift karakterli cevabının İslamcılık akımına da bir cevap verdiğini teslim etmekten kendimizi alamıyoruz. Said Halim Paşa, daha Osmanlı’nın yıkılmadığı tarihlerde Müslüman toplumların milliyetler halinde yeniden teşkilatlanması gerektiğine, İslam’da milliyetlerin inkarına çıkacak bir görüşe yol verilmediğine işaret etmiş görünüyor. Bu işaret, İslamcılığın tezlerinden de, sonraki yıllardaki zihnî yaklaşımlarından da farklıdır. Paşa, bir suikast sonucu şehit edilir, fikri na tamam kalır.
Türkiye’de iki dilli bir millet perspektifi vardır. Geçmişte Osmanlıca (dil) ve İslam (din) Anadolu’da yaşayan insanları “tek millet” yapmayı mümkün kılmaktaydı. Anadolu, bu iki dil öbeğine mensup Müslümanların ortak vatanıdır. Tarihsel müesseselerimiz,  İslami esaslardan ve İslami telakkilerimizden doğmuş kurumlarımız, mahallelerimiz, birlikteliğimiz, bayramlarımız, ekmek su paylaşmışlığımız vardır. İslamcılık, Türklüğü, ırkçılığın ideolojisi kılarak Anadolu’da “millet” olmaya ve tarihe “medeniyet” halinde çıkmaya dair fırsatlarını kaybediyor. İslamcılık bir kategorizasyondur. Anadolu’ya has bir vizyon değildir. Halkın politikası olan Allah’a varmayı (bkz: http://www.etkinkulis.com/yazi/halkin-politikasi-2208.htm ), İslamlaşmayı, müslümanca sözün fertlerin sinesine varmasını, perdelemektedir. “İslamcı söylem (…) modern (… gelenekle irtibatları zayıflamış), modernleştirici (modernist), ideolojik (…) ve büyük ölçüde seküler bir söylemdir (…) ‘islamcı’ denilen gruplar tarafından değil çağdaş İslam dünyasının bütün fikir gruplarına mensup ‘mağlup bir neslin’ aydınlarınca inşa edilmiş ve sürdürülmüştür”(4). İslamlaşma, Anadolu’daki halkın kendi varoluşundan çıkacaktır. Dostoyevski’nin de söylediği gibi “Halkı olmayanın Tanrısı (Din) da yoktur”. İdeoloji değil, Allah’a inanan bir halk istiyorum.
Beni anlıyor olmana rağmen benimle (halkla) konuşmayı reddediyorsan, öğretmiyorsan, paylaşmıyorsan, sende “biz”de olmayan bir şey var demektir.


(1) ERİŞİRGİL Mehmet Emin, Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp, Remzi, 1984: 63
(2) ÇİTÇİ Selahattin, Dostoyevski'nin Eserlerinde Türklere ve İslama Bakış, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 Spring 2010
(3) PAŞA Said Halim, Buhranlarımız, İz, 1991: 184- 5
(4) KARA İsmail, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, Dergah, 2008: 380

 
29 Kasım 2010 - 00:15:44
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.481
1.491
 
 Euro
1.955 1.970
 
 Sterlin
2.289 2.335
 
 Altın
65.95 66.50
 
 IMKB
66738  
 
 
Erbakan'dan Çiller'e 'çürüktü' göndermesi...
 
28 Şubat'taki o ünlü MGK’yı anlatan Erbakan, koalisyon ortağı Çiller’e göndermede bulundu. Sık sık yerden yere vursa da 'evlatlarım' dediği Gül ve Erdoğan'ın vefasına da değinen Erbakan'ın Mesut Yılmaz tespiti de var.
 
 
 
 
  Yepyeni logo Mısırlı sunucu Karema Awad ve ünlü sanatçı Yasemin Kutsi’nin TRT El-Turkiya’da birlikte sundukları “İstanbul’dan Hayırlı Sabahlar” programında tanıtıldı.  
 
 
 
  Kanal D’de yayınlanan “Cinemania”da Ömür Gedik'in konuğu olan Müjdat Gezen müjdeyi verdi. İşte Gezen'in okulu birlikte açacağı ünlü gazeteci ve öğretmen kadrosunu oluşturan gazeteciler...    
 
 
 
 
NATO'nun Türkiye'ye yerleştirmek istediği füze kalkanını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Türkiye, İran ve İslam ülkelerinin aleyhine bir proje. Kabul edersek tarihi bir hata olur.
 
Zaten NATO üyesiyiz. Alınan kararlara uymamız gerekir. Yerleştirilmesini olumlu buluyorum.
 
Oldukça önemli bir konu. Hükümet, referandumla halka danışmadan karar vermemeli.
 
Amerikan-İsrail emperyalizminin oyununa daha fazla gelmeden hemen NATO'dan çıkmalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
 


mospet

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin