DOLAR 1.475 - EURO 1.974 - ALTIN 65.24 - IMKB 67148
Perşembe 25 KASIM 2010
Wikileaks belgelerinde Türkiye bombası Gül. Normalleşme süreci için devam edeceğiz Oana'nın yeni başkanı bengi ''Balyoz''da talimatla ifade verdiler "Mürekkep yaşının tespiti" sorulacak YÖK için yeniden yapılanma kararı Üniversite olayında tutuklu sayısı 12 oldu Galatasaray Kulübü'nden açıklama Bursaspor Başkanı Yazıcı son noktayı koydu Şehit Er'in cenazesi toprağa verildi habertaraf.com
 
 
 
Türkiye'de başörtüsü neden takılıyor?
 
 
 
 
Mustafa YOLCU
Köpeğin tasması
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Alparslan Türkeş'in doğum günü
 
 
 
 
 
Hürriyet
Ahmet HAKAN
Ve Hilmi ve Orhan ve İsmet
 
 
Radikal
Akif BEKİ
Beyazların sitesine AK Parti neden giremiyor?
 
 
Yeni Şafak
Ali BAYRAMOĞLU
Türkiye nereye doğru gidiyor?
 
 
Zaman
Ali BULAÇ
Hiç davet edilmemeliydi
 
 
Milliyet
Aslı AYDINTAŞBAŞ
Naipaul cehaleti ve hassasiyet faşizmi
 
 
Radikal
Cüneyt ÖZDEMİR
Biraz da emretme komutanım!
 
 
BUGÜN
Doğu ERGİL
Başlarken
 
 
Sabah
Emre AKÖZ
Âleme verir talkını, kendi yutar salkımı
 
 
Star
Ergun BABAHAN
Asker, hizaya gel CHP sen de!
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
Yahudi Lobisi sırt dönünce her şey değişti...
 
 
Star
Mehmet ALTAN
İşte budur
 
 
Millî Gazete
Mehmet Şevket EYGİ
Asıl kölelik şehevî çıplaklıktır
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
Generaller de insandır
 
 
Bugün
Nuh GÖNÜLTAŞ
Ey siyasiler, Twitter tek yönlü iletişim ortamı değildir...
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Bir tecavüzcü olarak Hıncal Uluç
 
 
Yeni Şafak
Osman ÖZSOY
Bir rica ve dilerim son defa...
 
 
Vatan
Ruşen ÇAKIR
Erdoğan Lübnan’da niye bu kadar popüler?
 
 
Yeni Akit
Serdar ARSEVEN
“Yandaş medya”dan korkuyor mu?..
 
 
 
 
Ahmet HAKAN
 
Mustafa Yahya COŞKUN
 
Cüneyt ÖZDEMİR
 
Ruşen ÇAKIR
 
Aliya RAHTE
 
 
 
Bir ayet ve yorumları üzerine

Mustafa YILDIZ
[email protected]
 
 
Aziz ve sevgili kardeşim, yazar ve fikir adamı Fahrettin Dağlı Beyin bir ayet hakkında bana yönelttiği sorular mesajının bir kısmı aşağıda verilmiştir:

“BAKARA 109. ayeti ile ilgili olarak Allah’ın (cc)  muradının daha iyi anlaşılabilmesi için değerlendirmelerinize ihtiyaç duydum.

(Ayet Meali)

Yukarıda mealini verdiğim Bakara 109. ayetin evrensel mesajı tam olarak tarafımdan anlaşılamamıştır.

Ayetin nüzul sebebi Uhut savaşı sonrası bir gurup Yahudi’nin müminlere yönelik olarak Uhud muharebesinin bir yenilgi olduğundan bahisle tekrar onları küfre döndürmeye yönelik bir gayretkeşlik olduğu bilindiğine göre bunun zamanımıza evrensel mesajı “bugün yine ehli kitaptan birçoğu müminleri küfre döndürmek isterler “diyebilir miyiz? Cevabın olumlu veya olumsuzluğunun dayanakları.

“Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün” den maksat, yani Allahın muradı nedir? Hangi emrin tahakkuku beklenmektedir?

Ayette geçen  “affedin, hoş görün” emrini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir miyiz?

Evrensel bir mesaj olarak bugünümüze göndermesi ne olabilir?

Affediliciliğin ve hoşgörünün sınırları nelerdir?

Eğer eyleme dönüşmeyen bir düşünce olarak düşünürsek bunun sınırı nedir? Yani bir şey nereye kadar düşünce ve nereden ötesi eylem olarak kabul edilebilir?

Örneğin, misyonerlik faaliyetleri bir düşünceyi ifade etme özgürlüğü mü? Yoksa eyleme dönüşen bir düşünce mi?

Dolayısıyla söz konusu bu ayet ve kuranı kerimin genel bağlamından baktığımızda, günümüzün önemli tartışma konularından biri olan bu meseleye bakışımız ne olacaktır?”

CEVAPLAR

Sevgili Fahrettin Bey,

Sorunuzun odaklandığı nokta, ayetteki  “Allah’ın emri gelinceye kadar affedici davranın onlardan uzaklaşın “ mealine gelebilecek olan ifade içinde, özellikle “Allah’ın emri”nin bu bağlamda ne anlama geldiğidir. Diğer sorularınız, mümkün olduğunca metin içinde cevabını bulacaktır.

Şüphesiz bu bir tefsir konusudur. Tefsir ise (birçok teknik usulleri olmakla beraber)  ayetlerin bağlamından ve ifadeden yola çıkarak yorum yapmaktır.

Bu kısa tanımlamadan sonra belirtmeliyim ki bendeniz tefsir üzerine master yapmış olsam da kendimi bu alanda söz söyleyebilecek otoritelerden saymam. Ancak genel malumatı olan biri olarak herkes gibi ( Allah’a sığınarak) bir yorum yapabilirim. 

Önce konumuz olan ayetin bir mealini verelim:

“Ehl-i kitap’tan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoşgörün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Kur’an Yolu-Türkçe Meal ve Tefsir/ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)

NÜZUL SEBEPLERİ VE YORUMLAR

Ayetin nüzul sebepleri arasında şu olaylara işaret edilmektedir:

Uhut savaşında Müslümanların mağlup olması sonucunda Medine ve civarında önemli topluluklar teşkil eden Yahudiler, “Gördünüz mü, dininiz hak olsa idi yenilmezdiniz. Hak bizdedir. Bizim dinimize dönünüz.”  Diye menfi propaganda ile onları dinlerinden döndürmek istiyorlardı. “hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra”daki hakikat, Hz. Peygamberin geleceğinin kendi kitaplarında da yazılı olduğunu bildikleri halde, demektir.

Başka bir nüzul sebebi olarak şu rivayete yer verilmektedir:

Ka’b bin Eşref Yahudi şair idi. Şiirleriyle peygamberi hicveder ve Kureyşi düşmanlığa teşvik ederdi. Allah Müslümanlara, onların eza ve cefalarına tahammül edip, mümkün olduğunca görmezlikten gelmelerini ve onlara af ile muamele etmelerini emretti. Bunun yerine namaz ve zekât gibi ibadetlerine devamla kendilerini güçlendirmelerini ve ahirette alacakları sevabı haber vermiştir. Bu duruma  “Allah’ın harp emri, cihada izin verilme emri” gelinceye kadar devam edilmesi istenmiştir.

Elmalılı Tefsirinde şu yorumlara yer verilmektedir:

“Siz onları affedin, dediklerine bakmayın, heyecana kapılıp çekişmeye kalkmayın, ta ki Allah’ın emri gelsin, bulacaklarını bulsunlar. Elbette bir gün gelip belalarını göreceklerdir. Zamanı gelir, Allah muharebe emreder, o zaman vazifenizi yaparsınız, zamanı gelir daha başka felaketlerini müşahede edersiniz. Nihayet ahirette azab-ı azim içinde kıvrandıklarını görürsünüz.”

Süleyman Ateş, “Allah’ın emri” konusuna değinmemiş, ancak yapılanlar karşısında Müslümanların, affedici davranarak Allah’ın, namaz ve zekât gibi işlerin mükâfatını vereceğini zikrederek Müslümanlara moral verdiğini, yazıyor.

Elmalı Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri, Hülasatü-l Beyan tefsiri, Diyanet tefsiri, Esbabunnuzul tefsiri, Muhammed Esed tefsiri,  Süleyman Ateş tefsiri, Celaleyn tefsiri gibi tefsirlerin hemen hepsi,  aynı yorum ve rivayetleri değişik şekillerde sunuyorlar.

Bazıları ayette geçen “Allah’ın emri” kavramı üzerinde hiç durmuyor. Daha çok “haset” duygusu üzerinde durarak, Yahudilerin, Müslümanlara olan hasetlerinden dolayı bazı olaylar sebebiyle Müslümanları dinlerinden vazgeçirme çabalarına ve haset duygusunun genel anlamına değinmektedir. Bazıları ise konumuz olan “Allah’ın emri” kavramına değişik boyutlarda temas etmektedir. Konuya tatmin edici sayabileceğimiz şekilde açıklık getiren tefsir, Hülasatü’l Beyan’dır:

“Emri ilahiden murad; Beyzavi’nin beyanına nazaran Kureyza kabilesinin katli ve Beni nadir’in beldelerinden tard ve te’diplerine dair emri ilahinin gelmesidir.”

Bu ifadelerden sonra şu açıklamaya yer verilmektedir:

“İşte umur-i muslimine mütevelli ve re’s-i kârda bulunan zevat (idareciler) için bu ayeti celile büyük bir derstir. Çünkü re’s-i kârda bulunan (idareci)  zevatın,  ümmetin ahvalini iyi bilmesi ve kuvvetini tamamiyle tetkik etmesi ve kuvve-i maddiye ve maneviyesini nazarından uzak tutmaması, hariçten zuhur edecek belayâya mukabelenin zamanı olup olmadığını bilmesi ve mukabeleye kuvvet kâfi değilse kâfi derecede kuvveti ikmal edinceye kadar müdâratla vakit kazanması umur-i lazimeden olduğuna âyet delalet eder.”

BÜTÜN BUNLARDAN ANLADIĞIM

“Bugün yine ehli kitaptan birçoğu müminleri küfre döndürmek isterler “diyebilir miyiz?

Sorunuzun cevabı “Evet”tir. Çünkü bu gerçek değişmemiştir. “Siz onların dinine girmedikçe sizden hoşnut olmazlar” ebedi prensibi, insan ve toplum psikolojisinin değişmeyen bir kanunudur.

Misyonerlik bir eylemdir. Buna karşı yapılması gereken, kendi insanımızı donanımlı hale getirerek eylem planı uygulamaktır. Eyleme karşı misliyle eylem. Mücadele ve cihad budur. Dünya bütün yanlış düşünce ve inançlardan arınıp tam anlamıyla özgürleşinceye dek mücadele, hedefimiz olmalıdır.

Ancak bundan, Müslümanların, gayrimüslim ülkelerle yaptığı siyasi, iktisadi ve askeri entegrasyonların mutlaka zararlı olacağı sonucunu çıkarmamız yanlış olur. Çünkü ayetin söz konusu ettiği Yahudilerle ilişkiler kesilmeyip devam etmiştir. Önemli olan özünü kaybetmeden mücadeleyi kazanmaktır. Mücadelenin med-cezir kanunlarını iyi bilmek ve takip etmek şarttır.

Hoşgörünün ve affediciliğin sınırına gelince bu, Allah ve Resulünün bize öğrettiği kanunlar muvacehesinde akıl ve tedbir siyasetinin gerektirdiği ölçüler içinde mütalaa edilebilir. Kişiden kişiye, ortamdan ortama değişiklik arz edebilir. Daha iyi anlamamız için şu örnek yeterlidir, sanıyorum.

Bir doktorun hangi hastasına hangi tedaviyi uygulayarak başarılı olacağı, onun bilgi ve becerisine bağlıdır. Hz. Peygamberin “insanlara akıllarının düzeyine göre konuşunuz” malindeki hadisi, muhatabın özelliklerini ve ona yapılacak muamelenin, işi yapan kişi tarafından takdir edilebileceğini göstermektedir.

“Allah’ın (cc) emri” kavramının cevapları kısmen yukarıda zikredildi. Şu tespitlerimizle de tamamlanacağını umarım.

Ayetin nüzul sebebi ne olursa olsun, Kuran’ın kıyamete kadar yaşayacak olan insanlara hayat ve ilham kaynağı olması gerçeği, ondan dersler çıkarmamız ve hayatımızı tanzim ederken ona uygun düzenlemelere yer vermemiz gerektiğini ifade eder.

Hz. Peygamberin, mücadelesinin kronolojik tarihi içinde, konjonktürel durumları (çoğu kez Allah’ın yol göstermesi ile) en iyi şekilde değerlendirdiğini; 14 asır önce yaptığı askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik strateji ve taktiklerinin, dünya ölçeğinde ün yapmış askeri otoriteler tarafından  (buna Gazi Mustafa Kemal dâhildir) nasıl hayranlık ve şaşkınlıkla takdir edildiğini bilmeyen yoktur.

Hicretten hemen sonra Medine’de kurulmuş olan ve dünya siyaset ve yönetimin en mükemmel örneğinin titiz bir şekilde korunması gerekiyordu. Bin bir çile ile kurulmuş bir düzeni, bir takım kışkırtmalarla hiç etmek akıl kârı olamazdı. Allah uyarmasa, belki de dayanılmaz tahrikler karşısında Müslümanlar bir takım hatalara düşebilirlerdi.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ayette geçen “Allah’ın emri”nden maksat, dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye, bir fizik mühendisi titizliği ile eylemin türü, tarzı, vasıtaları ve zamanlamasına karar vermektir.

Sonucu mutlaka lehe çevirecek şartların oluşmasını beklemek, bu yönde samimi bir gayret göstermek ve tam zamanında harekete geçerek en az zayiatla sonuca ulaşmak. Fakat mutlaka yıkmak amacı ile değil, belki de aleyhte olan şartların, zamanla lehe dönüştüğünü görerek hareketin tarzında ve türünde değişiklik yapmak.

Günümüz siyasetçileri (yöneticileri) için bu, kıldan ince, kılıçtan keskin bir siyasi hesap ve maharet işidir.

Dünya çapında siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri bir satranç oyununda kimin ne kadar başarılı olacağını olayların sonucu gösterir.

Allah’ın peygamberi ve onun topluluğu, nasıl ki Allah’ın yol göstermesi ile muvaffak oldularsa, niyet ve amaçları doğru olan yöneticiler de Kuran’ın bu ilkesi doğrultusunda başarıya ulaşabilirler.

Vellahu a’lemu bissavab- Allah, en doğrusunu en iyi bilendir.

 
19 Kasım 2010 - 00:01:02
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.465
1.475
 
 Euro
1.959 1.974
 
 Sterlin
2.306 2.350
 
 Altın
64.69 65.24
 
 IMKB
67148  
 
 
İHL Sözlük sizi davet ediyor!...
 
İHL Sözlük'te ne var ne yok? Amaçları ne? Nasıl oluşuyor bu sözlük? Genç yönetici 'Zaman Lık' ile konuştuk.
 
 
 
 
  Türk Malı dizisinde Abiye Kuzu karakterini canlandıran Binnur Kaya diziyle yollarını ayırıyor. Geçen haftalarda Kaya, Şafak Sezer ile tartışma yaşamıştı.  
 
 
 
  Okan Bayülgen; mimar Seyhan Özdemir'i oturduğu apartmanın karşısına bina yaptırdığı için Anıtlar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Bununla da yetinmeyip onu 'Disko Kralı'nın skeçlerinde tiye aldı!    
 
 
 
 
CHP ile BDP'nin "sol blok" olarak adlandırılan olası bir seçim ittifakına nasıl bakıyorsunuz?
 
- Her parti arasında ittifak olabilir. Gayet doğal karşılıyorum.
 
- Bu ittifakın sol değil "Kemalist" bir buluşma olacağını düşünüyorum.
 
- Demokratikleşmeye daha çok hizmet eden bir ittifak olur.
 
- Bölgenin, ülkenin ve demokratikleşmenin aleyhine, tehlikeli bir proje.
 
 
 
 
 
 
 
 


mospetMostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin N1 casino her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin