DOLAR 1.604 - EURO 2.202 - ALTIN 68.80 - IMKB 63278
Pazartesi 31 OCAK 2011
Şahin: CHP'lilerin dilekçeleri bu sabah ulaştı Erzurum'da kar yağışı müsabakaları erteletti Kış oyunlarında dört dalda madalya verildi Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı ADLİYE ÇIKIŞINDA BABA VE KIZINI ÖLDÜRDÜ Cemil Çiçek toplu istifaları değerlendirdi Erzurum'da kar yağışı müsabakaları erteletti Evinde cephanelik bulunan zanlı serbest  Erol Evcil'in 16 yıla kadar hapsi istendi Baybaşinler mahkemeye sevk edildi habertaraf.com
 
 
 
Siyasi haritadaki bu üçten iki çıkmaz
 
 
 
 
Mustafa YOLCU
Demiryolu hayalimiz
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Hacı Hasan Dinç 24. yılında anıldı
 
 
 
 
 
Yeni Şafak
Abdülkadir SELVİ
Suikastte JİTEM izi
 
 
Yeni Akit
Abdurrahman DİLİPAK
Ne biçim bir ordu buuu!
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Terbiyesizleşmeyin
 
 
Milliyet
Aslı AYDINTAŞBAŞ
Ankara hâlâ demokrasi demedi
 
 
Vatan
Can ATAKLI
Çevremizdeki halk hareketleri bizi ne kadar etkileyecek?
 
 
Bugün
Gülay GÖKTÜRK
Üniversite hastaneleri çöküşün eşiğinde mi?
 
 
Akşam
İsmail KÜÇÜKKAYA
Yeni liderlik
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Mısır'ın ekseni kayarsa İsrail ve ABD ne yaparlar?..
 
 
Yeni Şafak
Salih TUNA
Paşasının Kılıçdaroğlu'su!
 
 
Star
Şamil TAYYAR
Başbakanı kendi silahıyla vurmak
 
 
Millî Gazete
Sinan BURHAN
Erbakan Hoca neyi gördü de?..
 
 
Milliyet
Taha AKYOL
Mısır nereye?
 
 
Radikal
Tarhan ERDEM
CHP seçime bu oyunlarla mı gidiyor?
 
 
 
 
İlhan AKKURT
 
Tarhan ERDEM
 
Abdülkadir SELVİ
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
 
Necmettin EVCİ
 
 
 
Düşüncenin okullaşması -3-

Kürşad ATALAR
[email protected]
 
 
Bir önceki yazımda, güçlü bir organizasyon ile ‘ilmi otorite’ kavramı arasında bir korelasyon olduğunu ifade etmiştim. Şimdi bu konuya devam edebiliriz.

Öncelikle şu hususun altını çizmem gerekiyor ki, ‘ilmi otorite’ kavramı ile, fildişi kulelerden ahkam kesenleri kast etmiyorum. Bilakis benim kastım, pratik üreten ‘ilm’dir. Dolayısıyla ‘ilmi otorite’nin ürettiği bilgi, soyut değil bilakis ‘hikmet’ olarak tanımlayabileceğimiz bilgidir. Hikmet ise, bir anlamıyla ‘hükümet etme’ye yarayan bilginin adıdır. İşte bu nedenle, ‘ilmi otorite’nin teşekkül etmesi durumunda toplumsal sorunların da çözüleceği kanaatini taşıyorum.

Altı çizilmesi gereken ikinci husus şudur: ‘ilmi otorite’, iddia ile değil fiilen tahakkuk ettiğinde asli organizasyonel sorunlar çözülür. Bugün İslam dünyasında ‘otorite’ iddiası taşıyan yüzlerce hatta binlerce yapı vardır. Her birinin başında da, o yapının bağlılarını tatmin edecek düzeyde ‘otorite’si olan (ya da öyle kabul edilen) kişiler vardır. Ama benim ‘ilmi otorite’ ile kastım, bu değildir. Bunların az veya çok ‘ilmi’ otoritesi olması yahut da milyonlara hükmediyor olmaları, gerçek anlamda ‘ilmi otorite’ olduklarını göstermez. ‘İlmi otorite’, asli konularda esaslı çözümler üreten ‘yetkin’ kişidir.

Bu noktada ‘ilmi otorite’ kavramına biraz daha açıklık getirmemiz gerekiyor.

İlmi otorite, her şeyden önce, ‘ana konular’da net, tutarlı ve sistematik düşünce üreten kişidir ve ürettiği düşüncenin de sosyal hayatta karşılığı vardır. İlmi otorite, özellikle de insanlığın bilgi birikiminin geldiği düzey göz önüne alındığında, her konuda uzman olamaz. Ancak ‘uzmanlık’ düzeyinde bilgi sahibi olması gereken konular vardır ve bu konuların herhangi birinde ciddi anlamda bilgi eksikliği söz konusu ise, ilim otorite olmanın şartları yerine getirilmemiş olur. O halde bu şartlar nelerdir?

‘İlmi otorite’, en başta ‘bilgi’ ve ‘hakikat’ ile ilgili hususlarda net ve sistematik bilgi sahibi olmalıdır. Bilginin mahiyeti, kaynağı, elde edimi ve üretimi konularında metodik düşünmeli ve çözümleri de tutarlı olmalıdır. Bu bağlamda, önce İslam’ın, ardından da ‘modernite’nin bilgi ve hakikat konularındaki tezlerini ayrıntılı bir şekilde bilmeli, mukayeseli tahlilini yapabilmeli ve nihayet bir tasnif çabası göstererek, İslam ve modernitenin farklılıklarını (ama özellikle de şirk ve küfr içeren yönlerini) sistematik bir bütünlük içerisinde ifade edebilmelidir. ‘Bilme’ konusunda çağdaş Müslüman düşünce, bazı aşamalar katetmişse de, ‘mukayeseli tahlil’ ve ‘tasnif’ noktalarında (ki burası çok önemlidir) henüz istenen düzeye gelememiştir.

Kanımca Müslüman düşüncenin toplumsal ve siyasal düşünce noktasındaki zaaflarının temelinde de bu konudaki muğlaklıklar yatmaktadır. Zira tutarlı bir siyasal düşünce, esas itibarıyla ‘bilgi’ ve ‘hakikat’ ile ilgili ‘ana konular’da tutarlı ve sistematik düşünce üretilmesine bağlıdır.

Bu tezimizi, hem Müslüman düşünce tarihinden hem de modern düşünce tarihinden birçok örnekle destekleyebiliriz. Müslümanlar, Kur’an’ın inzalinden sonra, ‘bilgi’ ve ‘hakikat’ konusunda net oldukları için, takip eden birkaç asır içerisinde toplumsal ve siyasal hayatı belirleyecek siyasal tarz, usul ve kurumlar geliştirmekte zorlanmadılar. Aynı şekilde modern düşünce de, Rönesans ve Reform döneminde bilgi ve hakikat hususunda temel ‘sorun’unu çözdüğü için, Aydınlanma’yı ve ardından da modern siyasal kavram ve kurumlarını (ve tabii ki programlarını) üretmekte zorlanmadı. Örneğin Müslüman siyasi düşüncede ‘rai’ ve ‘raiyye’ kavramlarının ve ‘hilafet’ ve ‘emirlik’ gibi kurumların üretilmiş olması, hatta ‘zımmi’ hukukunun tamamı, Müslümanların, ‘ilm’, ‘hakk’ ‘kulluk’ ve ‘emn’ kavramlarını net ve doğru bir biçimde anlamış olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Müslüman toplumlarda yaşayan gayr-i Müslim tebaanın siyasal kurumlardan genellikle ‘zulm’ görmemiş olması, esas itibarıyla bu ve benzeri temel kavramlar konusundaki netliklerindir. Aynı şey, modernite için de geçerlidir. Modern siyasal kavram ve kurumlar (örneğin demokrasi, özgürlük, insan hakları, eşitlik, vatandaşlık, parlamento, ordu), hatta milliyetçiliğin ‘ulus’, sosyalizmin de ‘işçi’ kavramı, esas itibarıyla, Rönesans ve Reform döneminden sonra üretilen ‘human’, ‘doğa hukuku’ ve ‘ratio’ (akıl) kavramlarındaki netleşmenin sonucudur.

Müslüman düşüncesinin çağdaş dönemdeki zaaflarının temelinde, işte bu ‘temel kavramlar’ noktasındaki muğlaklık yatmaktadır. Son yüzyılda üretilen bilginin genellikle ‘eklektik’ ve ‘savunmacı’ karakterli oluşu da yine bu yüzdendir. Müslümanlar, bu noktada ‘mukayeseli bir tahlil’ ve yetkin bir ‘tasnif’ yapamadıkları sürece, bu durum değişmeyecektir.

‘Mukayeseli tahlil’ ile kastımız, öncelikle temel İslami kavramların temel modern kavramlarla mukayesesidir. Modern kavramlarla mukayese şunun için önemlidir; zira halihazırda dünyaya hükmeden kurumlar modern siyasal düşüncenin ürünüdürler. Aynı zamanda, bu, Müslümanların ‘tebliğ’ ve ‘cihad’ yükümlülüklerinin de bir gereğidir. Bu noktada ‘fiili’ bir başarı elde edilemediği sürece, somut düzlemde başarı elde etmek de mümkün değildir.

‘Tasnif’ten kastımız ise, mukayeseli tahlil sonucunda hangi kavramların reddedileceğinin, hangi kavramların da olumlanacağının açık ve net bir şekilde gösterilmesidir.

Tam da bu noktada, Gazali örneğini vermeyi tercih ediyorum. Zira kanımca, onun örnekliğinde, Müslümanların ‘yabancı’ bir düşünceye karşı nasıl ilmi bir mücadele verebileceklerine dair önemli ipuçları bulunmaktadır. O naçizane kanaatime göre, bu işi bir şekilde yapmıştır; hem de ‘mukayeseli tahlil’ ve ‘tasnif’ kriterlerine uygun bir şekilde yapmıştır. O bakımdan, bugün Modernite karşısında benzer bir çabayı göstermesi gereken Müslümanların bu örnekten yararlı bazı sonuçlar çıkarabileceklerine inanıyorum.
Gazali ne yapmıştır? Feylesofların (yahut Aristo ve Eflatun düşüncesinin) Müslüman zihinlerde neden olduğu teşevvüşün zararlarını gidermek için, öncelikle ciddi bir okuma çalışması yapmıştır. İki yıl boyunca her gün akşam ve gece vakitlerini feylesofların eserlerini okuyarak geçirmiştir. Sonra bir yıl da okuduklarını özümseyip sonuçlar çıkarmak (yani mukayeseli tahlil ve tasnif yapmak) için harcamıştır. Nihayet önce Makasıd’ul-Felasife’yi ardından da Tehafüt’el-Felasife’yi yazmıştır. Feylesoflara karşı getirdiği eleştiriler etkili olmuş olmalı ki, kendisinden sonra yine bir nevi ‘ilmi otorite’ makamında olan bir kişi olarak İbni Rüşd’ün yazdığı ve kendisini kıyasıya eleştirdiği Tehafüt’et-Tehafüt, Müslüman zihinlerde benzer bir etkiyi yapamamıştır. Nitekim geniş çevrelerce, Gazali’nin, Müslüman düşüncesinde ‘felsefenin köküne kibrit suyu döken adam” olarak nitelendirildiğini biliyoruz ki, bu tespit büyük ölçüde de doğrudur. Ancak burada asıl sorulması gereken soru, bu ‘etkiyi’ nasıl doğurabildiğidir.

Naçizane kanaatime göre, Gazali, bu etkiyi, ‘ilmi otorite’ kriterini karşıladığı için doğurabilmiştir. Gazali’nin ilmi kariyerine baktığımızda, sağlam bir İslami eğitim aldığını, dönemindeki bütün akımlar hakkında da deruni bilgi sahibi olduğunu görürüz. Gazali, işte bu ‘temel’ üzerine filozofi bilgisini eklemiş ve ancak ondan sonra ‘mukayeseli bir tahlil’ ve ‘tasnif’ yapabilmiştir. Onu, kendisinden önceki Kelamcılardan ayıran temel özellik kanaatimce budur. “Benden önce feylesofların düşüncelerine karşı bu şekilde eleştiri getiren hiçbir İslam alimi görmedim” sözünü de, bu çerçevede anlamak gerekir. Aslında Gazali’den önceki Kelamcılar da bu meseleyle uğraşmışlardır; ancak onlar, özellikle de felsefe bilgilerinin yetersizliği (ve cevap verirken kullandıkları ‘dil’) nedeniyle, Gazali kadar başarılı olamamışlardır.

Bu örnek üzerinden modernite probleminin çözümüne dair hangi sonuçları çıkarabiliriz? Bunları da şu şekilde özetleyelim:

Kanaatimce, sorunun çözümü için öncelikle Gazali’nin yaptığına benzer bir ‘ilmi çalışma’ yapılmalıdır. Bendeniz Müslüman dünyasında henüz bu derinlikte ve bu çapta bir çalışmanın yapılmadığını düşünüyorum. Bugüne dek yapılanları da, ilk dönemin Kelamcılarının ürettiklerine benzetiyorum. Ve artık bu evreyi aşmak gerektiğine inanıyorum.

Bunun için, öncelikle Gazali’nin yaptığı gibi, oturup, iki sene (belki de yirmi sene!) modernite okumaları mı yapmak gerekiyor? Hayır. Öncelikle, Gazali örneğindeki gibi, İslam bilgisinin sağlamlaştırılması gerekiyor (Buna, kabaca, Kur’an, Hadis, Siyer, Tasavvuf ve Kelam bilgisi diyebiliriz). Modernite okumaları ondan sonra gelecektir. Eğer bu ilk şart yerine getirilmezse, ortaya ‘Müslüman modernist’ bir tip çıkar. Bu ise, sorunumuzu çözmez, bilakis ağırlaştırır.

Bugün halihazırdaki duruma baktığımızda, daha ilk şart olan sahih bir Kur’an anlayışına ulaşma noktasında büyük sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada geniş kitleleri değil, ‘düşünce’ üreten kesimleri baz alan bir değerlendirme yapmamız gerekir. Çünkü bu, ‘özel’ bir sorundur ve çözümü için de ‘özel’ bir çaba gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, bu konu ‘ilmi’ bir konudur ve çözümünü de doğal olarak ‘ilim adamları’ bulacaktır (yanlış anlamalara mahal vermemek için, ilmi, ‘özel’ bir kesimin ‘özel bir işi’ olarak görmediğimi burada ifade etmek isterim).

Toparlayacak olursak, ‘ilmi otorite’ olacak kişi, sağlam İslami bilgisi üzerine derinlikli bir modernite bilgisini ekleyecek ve ardından da ikisi arasında mukayese yapıp kavramsal bir tasnif yapacaktır. Bu kişinin, örneğin modernitenin temel kavramları (ve giderek tali kavramları) konusunda Kur’an’ın ilgili herhangi bir ayetini veya herhangi bir hadisi (yahut bir Mutasavvıfın veya feylesofun konuyla ilgili görüşünü) bilmemek gibi bir ‘zaafı’ olamaz. ‘Yetkinlik’ten kastımız, en basit ifadeyle, konuya hakim olmaktır. Konu hakimiyeti ise, konunun ‘incelikleri’ne vukufiyet kesbetmekle mümkündür. Anlamlı bir ‘mukayeseli tahlil’ de ancak o zaman yapılabilir.

İşte gelinen bu noktada Müslümanların yapmaları gereken şey, böylesi bir ‘ilmi otorite’yi ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Ancak bunun için de önceden yapılması gerekenler vardır. Bu konuyu da bir sonraki yazımızda ele alalım inşallah.

 
29 Ocak 2011 - 12:03:28
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.594
1.604
 
 Euro
2.187 2.202
 
 Sterlin
2.525 2.570
 
 Altın
68.14 68.80
 
 IMKB
63278  
 
 
Yüksek yargıyı bekleyen tehlike...
 
Yüksek yargıda yıllarca görev yapan Cevdet İlhan Günay, yargı reformunun gecikmesiyle ortaya çıkacak tehlikelere dikkat çekti.
 
 
 
 
  Seçime aylar kala CHP'de sular durulmuyor. İşte yeni iddialar...  
 
 
 
  Oyunlar Köyü’nde görevli personelin Kanadalı bayan sporcuları taciz etmesi bomba gibi patladı.    
 
 
 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında birçok vaadde bulundu. Siz bu vaadleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Hoşuma gitti. Destekliyor, iktidara gelirse yapacağına inanıyorum.
 
Bu kadar vaade ülkenin bütçesi yetmez. Hayalci buluyorum.
 
"YÖK'ün ve harçların kaldırılması" gibi güzel vaadlerde bulundu. Yapamasa da söylenmesi bile güzel.
 
Boş vaadlere karnımız tok. Kılıçdaroğlu iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

slottyway

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Betwinner (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin slottica her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet uz  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin  
Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app wordpress Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app