DOLAR 1.578 - EURO 2.040 - ALTIN 69.73 - IMKB 68770
Pazar 9 OCAK 2011
Gül: Bu günlere kolay gelinmemiştir 6 bin 560 yeni memur alınıyor Güney Sudanlılar sandık başına koştu Davutoğlu, Sudanlı Bakan ile görüştü Emeklilere zam müjdesi... İlla şikâyetçi Haberal mi olmalı? Arınç'tan esnafa "market yasası" müjdesi Panel mi, AK Parti'den kurtulma toplantısı mı? 3 mühendisi öldüren sanıklar serbest kaldı Fenerbahçe Mersin'den galibiyetle dönüyor habertaraf.com
 
 
 
“Muhteşem” pazarlama reytingi
 
 
 
 
(Anonim)
İşte bu yüzden ölümsüzler...
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Özdemir Sabancı'nın ölüm yıl dönümü
 
 
 
 
 
Zaman
Ahmet Turan ALKAN
"Özerk Üniversite"yi gördük; başka bir şarkı lütfen!
 
 
Star
Aziz ÜSTEL
Şuna ‘Muhteşem Yüzyıl’ değil ‘uçkur davası’ desene!
 
 
Akşam
Burhan AYERİ
Roksan 'Ecdadıma hakaret yok
 
 
Radikal
Cüneyt ÖZDEMİR
Yaktın beni Başbakan!
 
 
BUGÜN
Doğu ERGİL
Dil sorunu
 
 
Sabah
Engin ARDIÇ
Paslı demirkırat
 
 
Bugün
Erhan AFYONCU
Osmanlı Türklüğüyle gurur duyardı
 
 
Zaman
Etyen Mahçupyan
Olgunlaşmama
 
 
Vatan
Hasan Celal GÜZEL
Ne olacak bu yargının hali?
 
 
Yeni Şafak
Hayrettin KARAMAN
Sekülerleşme ve yozlaşma
 
 
Sabah
Hıncal ULUÇ
Zülfü adına hayal kırıklığı..
 
 
Yeni Şafak
Kürşat BUMİN
CMK 252/2
 
 
Star
Mehmet METİNER
Öcalan’ın AK Parti korkusu!
 
 
Milliyet
Mehveş EVİN
Porno liberalleri
 
 
Milliyet
Melih AŞIK
Aydın Doğan
 
 
Radikal
Murat YETKİN
ok tahliyeler hükümeti harekete geçirdi
 
 
 
 
Selami SAYGIN
 
Alper GÜRKAN
 
Serdar AYDIN
 
Necmettin EVCİ
 
Cüneyt ÖZDEMİR
 
 
 
Aforizmalar 3

Lütfi BERGEN
[email protected]
 
 
19. Başkaları şöyle yaptılar: Aynada kendilerini gördüler, ürktüler. “Ben neyim? Nereden gelmişim, gitmekteyim?” Bu felsefeydi. Sonra etrafa göz gezdirdiler, beğendiler, gitmeyi kerih gördüler. “Nasıl sahip olup yaşayabilirim?” Mülk ve insanlar arasında bir egemenlik istediler. Bu da sosyal teori idi (Hukuk, sosyoloji, ekonomi). Müslüman adam bir başkaydı: Hiçbir zaman ve yerde Allah’tan gayrısına dost ve muhtaç düşmemeliydi. Bu da ahlâktı.

20. Zikir mi iyidir, fikir mi? Abdurrahman Sülemî, ‘Zikir daha iyidir’ demiş. Zira, “Zikir Allah’ın sıfatlarındandır: fazkuru nî ezkurkum/ öyleyse Beni zikreyleyin ki, sizi zikr edeyim” (2 Bakara 152). Fikir ise halkın sıfatlarındandır: “O kimseler ki Allah’ı zikr ederler, otururlarken, ayaktayken ve yanları üzere yatarlarken semaların ve arzın yaratılışını tefekkür ederler/ Ellezîne yezkurûnallâhe… ve yetefekkerune fî halkıssemavati vel ardz” (3 Al-i İmran 191). Ayette önce zikr sonra tefekkür beyan edildi. Demek ki zikri olanın fikri olur.

21.    Zengin, soylu, güzel, güçlü kavramları seküler kavramlardır; kanaatkar, cömert, sabırlı, merhametli kavramları ahlâkî çabayı ifade eden “değer kavramları”dır. Birincil kavramlar, dünya ve ahaliye ait kanunlara tabidir. Mallara ve haklara adaletle davranırsınız. İktidarsanız adalet yapacaksınız. İkincil kavramlar oluşla ilgilidir: fakirliğin en dibinde bile muhtaca verebilmek, sefaletin içinde nezih- afif- kibar kalabilmek… Adalet bunları sağlayamaz. İkinci kavramlar, değerlerden dünya üstü bir alem kurar. İnsaniyet için ruhtan hürriyete doğru bir adım atarlar. Hamleler adalet bekleyen kitlelerden çıkmaz; o ancak varolmak ahlâkının eseridir.

22.    Yeryüzünde iktidar- hakimiyet mücadelesi, ahlâki eylemin meselesi olmamıştır. Yeryüzünde “halife” olmak, adil kral olmak değildir. Ahlak, yeryüzündeki iktidar mücadelesinin hedeflerinden biganedir. Melekler halife yaratılacağını işittiklerinde, onu kan dökecek ve yeryüzünü ifsad edecek biri olarak değerlendirmişlerdi (2: 30). O halde, Halife olmak; fesad çıkarmamak/ salih olmak mücahedesinin alanındadır. Yeryüzünde sahip olduklarıyla, mal- mülkle, yapıp ettikleriyle; dengeyi, itidali, birliği, doğruluğu bozan (ifsad eden) halife değildir. Allah’ın kendisine verdiği mal, eş, evlat, servet, topluluk üzerinde egemenlik tesis etmeye kalkanlar müfsid olmaya başlamışlardır. Halife, mülk üzerinde iktidar olmak değil; Allah’ın bize verdiği nimetlerdeki emaneti, hakları dağıtmayı, hukuku teslim etmeyi sağlamak ama bir yandan da Rahman ile yakınlığı sürdürmek eylemidir. Davut (as) hem adalet dağıtıyor ve hem de dağlarla zikrediyordu. Bu kavramlaştırmayla bakarsın nice sıradan, basit, fakir adam halifedir, emanetlerine haklarını vermiştir, üç kuruşluk kazancını emri altındakilere dağıtırken zakir ve müşfiktir; nice seçkin ve zengin de bozguncudur. Bozgun olmasaydı belki de çoğu zengin ve muktedir de olamayacaklardı.

23.    İman kalbin, İslam organların işidir. Eğer organların teslimiyeti gibi kalb de teslim olursa, ahlâk “ihsan”a dönüşür. İhsan nedir diye sorulunca Allah’ı görüyor gibi abib olmaktan bahsedilmiştir. Bu noktadaki insan eylemi “inşa edilmiş fıtrat” karakteri gösterir. O aziz kılınmıştır. Kitapta bu durumdaki insana “hayâten tayyibeh” vaad ediliyor: “Mü’min kadın ve erkekten kim salih amel yaparsa muhakkak ona güzel bir hayat/ hayâten tayyibeh yaşatırız” (16 Nahl 97). Güzel hayat nedir? Razi: a) Güzel ve helal rızık, b) helal yiyip içip Allah’a ibadet etmek, c) kanaat, d) O günlük rızkınla yetinmektir, diye mana vermiş. Abdullah b. Abbas: helal rızık; Hz. Ali: kanaat; Mücahit ve Katade: cennet; Dehkak: helal rızık ve ibadet; İbn kesir: bütün bunların hepsi, demiş. Bir de bu durumun tersi var: “Kim benim zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ona dar bir geçim/ maîşeten danken vardır” (20 Taha 124). İkrime, Dehhak, İbn Abbas’a göre dünya hayatı dar bir geçim olur. Haramla beslendikleri için kazanç çok olsa bile onu kazanan için meşakkat ve sıkıntı olur. Bu dar geçim dehşet bir sarmalanmadır: “Ve kim, rahmânı anmaktan yüz çevirirse ona bir Şeytan mûsâllat ederiz, artık o, arkadaş olur ona” (43 Zuhruf 36). İbn Kayyım’a göre hakiki hayat kalbin hayatıdır. İnsanın yaşadığı süre içindeki ömrü sadece, Allah ile birlikte hayat bulduğu anlardır. Halis kalble yapılan iyilikler, hakiki ömür olan bu anları arttırır. Onun dışındaki anlara ömür denmez. Kalbde iman yoksa “onlar ölüdürler, diri değillerdir” (16 Nahl 21). Şeytan da gemini sım sıkı tutmaktadır.


24.    Kültür, eğitim, düzen, uygarlık (kentler, refah, sosyal adalet, yaşam kalitesi…) ahlâki anlamda meşru bir toplum yaşantısının tesisi için yeterli olmamıştır. Mozart, Hegel, Kant’ın Almanyası Faşizmi müesses kılabilmiştir. Rönesansı yapan İtalya, maddi uygarlığın önderliğini üstlenen Amerika, insan kanını dökmekten kendini kurtaramamıştır. Entelektüel bir katil, facir, hırsız olunabilir; ama bu cürmleri yaparken ahlâklı olunamaz.

25.    Tarihi, kavimlerin çatışması perspektifinden kurtararak ele alırsak, Müslüman toplumun başının dertten hiç kurtulamadığını hayretle müşahede edebiliriz: 658: Harici terör doğdu; 680: Kerbela’da İmam Hüseyn şehid edildi; 714: zalim idareci Haccac’ın ölümü; 747: Abbasi isyanı; 827: Halife el- Memun, “Kur’an mahluktur” görüşünü resmi politika olarak açıkladı, muhalifleri telef etti; 930: Karmatiler Mekke’yi yağmaladı; 1017: İsmail Davazi, Dürzilik propagandası yapıyor; 1187: Kudüs’ü fetheden Selahaddin Eyyübi’nin üstüne Haçlılar geliyor; 1220: Cengiz orduları Irak’a kadar İslam toplumunu kırımdan geçiriyor; 1299: Anadolu’da beylik savaşları içinde Osmanlılar kendilerine yer açmaya çalışıyor; 1402: Yıldırım, Timur karşısında yeniliyor birlik bozuluyor; 1492: İspanya’da Müslümanlar reconquesta hareketi neticesi katlediliyor, din değiştirmeye zorlanıyor… Buna göre Müslümanlık bir hesaplaşma alanıdır; doğudan- batıdan, sağdan- soldan, içeriden- dışarıdan, üstten- alttan gelen cürmün bedel isteyeceği değerlere sahiptir.

26.    Biz yenildik mi? Çeşm-i nazarın biriyle öyle. Ama göz çifttir. Dünkü varlıktı, bu günkü yokluk. Hakiki kul olmak istersen beden- bedesten feridir, ruh asıl.

27.    Şu mesele karşısında hep şaşkınlık içindeyim: İstanbul’da Aziz Mahmud Hüdai ve Ankara’da Hacı Bayram Veli, hayatlarının bir vaktinde makam ve mevkileri yerinde iken her şeyi silip, dünyevileşmeyi tepeleyip zikir ehline katılıyorlar. Dünyanın kanun ile değişmediğini, kalb ile imar edildiğini tahkim ediyorlar. Eğer onlar kadı ve ulema olmaktan vazgeçmeselerdi, İstanbul’da Üsküdar ve Ankara’da Hacı Bayram (Ulus) diye bir semt var olur muydu? İsmail ve Hacer ola ki reddetseydi, çölde Kabe’yi kim bekleyecekti? Mekanları inşa eden, Allah’ın nûrundan gelen ve zikreden bir ruhtur.

 
6 Ocak 2011 - 00:11:53
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.566
1.578
 
 Euro
2.022 2.040
 
 Sterlin
2.420 2.465
 
 Altın
69.29 69.73
 
 IMKB
68770  
 
 
Pornografi; yasaklanmak yerine ele alınmalı!...
 
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman: Pornografiyi akademi değil de kim inceleyecek?
 
 
 
 
  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öğrenci temsilcilerine verdiği yemeğe Jaguar marka otomobiliyle gelen Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel ile ilgili tartışmalar sürüyor.  
 
 
 
  Dizilerde en çok merak edilen, başrol oyuncularının rol gereği oturdukları köşk ve yalılar, ve tabii ki fiyatları...    
 
 
 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında birçok vaadde bulundu. Siz bu vaadleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Hoşuma gitti. Destekliyor, iktidara gelirse yapacağına inanıyorum.
 
Bu kadar vaade ülkenin bütçesi yetmez. Hayalci buluyorum.
 
"YÖK'ün ve harçların kaldırılması" gibi güzel vaadlerde bulundu. Yapamasa da söylenmesi bile güzel.
 
Boş vaadlere karnımız tok. Kılıçdaroğlu iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

mospet

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin