DOLAR 1.553 - EURO 2.076 - ALTIN 70.45 - IMKB 66822
Cuma 31 ARALIK 2010
Said Nursi filmine suç duyurusu ESKİ CUMHURBAŞKANI 16 YIL HAPİS YATABİLİR İbrahim Şahin meğer akıllıymış Haiti'de kolera 3333 can aldı Brozek kardeşler Trabzonspor'da Mısır'da 11 öğrenci sel sularına kapıldı MOLDOVA'DA KOALİSYON YAPILDI YİBO'DA 123 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ GÜL: HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN Hırsız, ev sahibini kadını boğarak öldürdü habertaraf.com
 
 
 
Ukrayna'da demokrasi geriliyor
 
 
 
 
Mustafa YOLCU
Öğrenci olayları
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Saddam Hüseyin'in ölüm yıl dönümü
 
 
 
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Hınzıra bak sen
 
 
Bugün
Ahmet TAŞGETİREN
Dinçer ile Ayva arasında
 
 
Radikal
Akif BEKİ
Diyarbakır'a niye gidiyor?
 
 
Bugün
Ali Atıf BİR
Tank gibi köşe yazarları...
 
 
Milliyet
Aslı AYDINTAŞBAŞ
Neden ölelim?
 
 
Milliyet
Can DÜNDAR
Çevik Kuvvet neden copluyor?
 
 
Sabah
Emre AKÖZ
Solcu bir kişi nasıl Balyoz dostu olur?
 
 
Star
Ergun BABAHAN
Şili, Türkiye olsaydı
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
2 dil ve özerklik seçim sonrasına...
 
 
Star
Mehmet ALTAN
İlke mi tutalım, siyasi parti mi?
 
 
Millî Gazete
Mehmet Şevket EYGİ
Müslüman
 
 
Akşam
Nagehan ALÇI
Papermoon'a giden erkekler
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
Kılıçdaroğlu ve Kayseri'de yeni iddialar
 
 
Yeni Akit
Nusret ÇİÇEK.
Şahin son noktayı koyarken, yargıdan “ses noktası” henüz konulmadı
 
 
Akşam
Oray EĞİN
2010 hesaplaşması
 
 
 
 
İbrahim YILDIRIM
 
Aliya RAHTE
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
 
Necmettin EVCİ
 
Ayhan BİLGEN
 
 
 
Yalvaran dünyevileşme

Lütfi BERGEN
[email protected]
 
 
Modern toplumda tüm bilgi sistemleri, insan gelişimini dünyevi bir başarıya ya da gözle görülür bir değişime matuf kılmıştır. Günümüz “bilgi felsefesi” bir masal anlatmaktadır. İnsanlık bilgilerini yığarak günümüzü inşa etmemektedir. Tersine, “bilgi” saklı havzalar halindedir. Geçmişte günümüze nazaran daha yüksek bilgi türleri olduğu muhakkaktı. Nuh (as)’un gemisi “buharlı” idi. Dev dalgalarla nasıl boğuştuğu muammadır. Süleyman (as) rüzgarın üstünde yol almaktaydı; günümüz uçakları belki yanında ilkel bir teknolojidir. Zülkarneyn iki dağın arasını erimiş madenle kapatmıştı; bunu hangi teknoloji ile yapmıştı. Demek ki bilginin “ilerlemesi”nden bahsedilemez. Aslında bilgiyi kaybediyoruz. Su kaynağında saftır derler. Madem ki bilgi Hz. Adem (as)’e öğretilmişti ve madem ki melekler buna secde etmişti; o halde: ve’l asr, ziyandayız. Nebevî bilginin hedefi dünya değildi.

Modernitenin akıl ve zihin faaliyetinde insan; gelişmiş, evrensel değerle ilgili kuvveleri kazanmış, tarihten gelen bilgi ve tekniğe dair birikimle yerde/ gökte dilediğini yapan “yeni” bir varlık haline gelmiştir. Modernite felsefesinin insanı, tarihe çıkmış tekebbürün yeni bir tezahürüdür. Bundan önce de, bu tür ayaklanışların vuku bulduğu ve bugünküne benzeyen başka “modernite”lerin inşa edildiği düşüncesindeyiz. Modernitenin bilme biçimi olan “bilgi”nin insanlık hafızasından silindiği fikrindeyiz. Mısır, Maya, Aztek gibi uygarlıkları inşa eden bir “bilgi” türü vardı ki halen ondan mahrumuz. Yıkıcı, bozguncu, enaniyetçi bir bilgi türü olarak modernite zihniyeti; insanı Allah’tan koparan ve müstağni/ zengin- güçlü- aziz sayan yeni bir puta tahavvül ediyor. Burada asıl mesele, modernite ile birlikte insanın sebepleri kontrol edebildiği ve bu hakimiyet vesilesiyle de dünyaya hakimiyet kesbedebileceği zannıdır. Dünyayı, istemenin malzemesi kılarak kavrayarak ele alıyorlar.
Müslümanlar da mezkur düşünceden etkilenme içine girebiliyorlar. Yaratıcıyı, modernitenin mantığı içinde kavramakta ve dünyevi şeyler istemektedirler. Müslümanların farkında olmadan dualarını profanlaştırdıkları, kendilerini de seküler zihniyete teslim ettiklerini söyleyebiliriz. Bir kitapta şöyle yazmaktaydı: “Dualarımızın reddine yol açan en önemli hata, Yaratıcının isteklerimize karşılık vereceğinden şüphelenmemiz ve O’na güvenmememizdir. Şu halde, şartlar ne olursa olsun, istemeye devam ederek, kendimize koyduğumuz sınırlarımızı kaldırabiliriz. Dünyada istemekten vazgeçtiklerimizi sonsuz hayatta da alamayacağız”. Bu metne göre başına bir bela gelen Müslüman adam, kalbi bir sığınışla ister ve eylem duasını da yaparsa isteklerine erişeceklerdir.

Dua’nın ne kadar önemli bir ibadet olduğu hakkında bir şüphe yok. Meselemiz, dualarımızla dünyevileşmeye uğradığımızla ilgilidir. Bizi modernleşme bilgisinden kurtaracak bir bilgiye nasıl ulaşacağız? Bizi ahlâkın ve hakikatin kavramlarıyla yaşatacak şeye muhtacız.
Toplumun “kurtuluş mücadelesi”nde, dini, dünya metaı için araç/ vesile kılmasıyla ilgili hastalıklı yaklaşımına dikkat edilmelidir. Musa kavminin çöle sürülmesi bu dünyevileşmeyi kırmak, nefisleri temizlemek, imanı hayat meselesine dönüştürmek için elzemdi. Bu nedenle zühdî endişeler taşımayan bir mücadelenin ruhunu kaybettiği, manevi buutunu kopardığı söylenebilir. Son yüz elli yıllık süreçte Müslüman önderlerin İslam dünyasının ekonomik geriliğini nihayetlendirecek politik programlarla çıkışlarına “çöl sürgünleri” modelinden bakılarak tenkit getirilmelidir. Çünkü İslam’ı ekonomik bir kalkınma programının parçası görmek, profan temellendirme olabilir. Musa’nın kavmi dünyevileşme problemlerini aşamadığı için dindeki samimiyetleri çölde sınanmıştı. Azgelişmişlik, yoksunluk, Müslümanların da sınavıdır. Uygarlıktan kopuş, riyazat- zühd, mal ve mevki kaybı, dünyaya temayülden mahrumiyet; biri diğerini icbar eden aşamalar halinde gelir. İslam, insanlığın uygarlıktan umrana, kentten (mısır) şehre, bolluktan kanaate çekilişidir. Dolayısıyla tarihte ne zaman Peygamber gönderilmişse onu kentten çıkartılmış bulmak sünnetullah haline gelmiştir. Müslümanların modern dünyanın kalkınmasına hizmet etmeleri bu işin mantığına göre sıkıntıdır. Modernleşme önü alınamaz bir din dışılık haline geliyor.

Çöl sürgünleri’ne verilen Menn ve Selva’nın sembolik değerleri, günümüz ve gelecek Müslümanlığının tefekkürüne, hayatı inşaya matuf hareket ve sefer çizgisi elde etmeye fırsat veriyor. Bu iki gıdanın sembolizmi, “insan zaaflarının ayıklanması” meselesini temel alır. Burada kapalı bir toplum, darlık ekonomisi, az bir geçim esasları cari kılınmıştır. Dolayısıyla “çöl- darlık”, uygarlık endişesine, modernleşme sürecine dini alandan verilen bir cevaptır. Menn, tefsirlere göre seher vakti çöle inen reçine/ bal neviinden bir maddedir. Sürgünler, onu güneş doğuncaya dek toplayıp suyla karıştırıp içerlerdi. Bu madde beklemeye gelmez bozulurdu. Hergün seher vakti uyanıp toplamak gerekirdi. Bu vakitte namaz kılıp kılmadıklarını bilmiyoruz, lakin seher vakti kalktıklarına göre bu onlara bir dinamizm sağlıyor olmalıdır. Selva ise akşamları sürüler halinde gelen bıldırcındır. Yavrular salınır, erişkinleri yakalarlarlardı. Yiyecek toplama ve gıda biçimi, ruhi kemalatın temeli haline getirilmişti. Yiyecek toplama- tüketme ile ilgili kayıtsızlık (serbesti) modernleşmeye dönüşen bir çözülmedir. Dikkat edilirse bolluk ve dilediğini yeme temayülü gösteren toplumlar kurbiyetlerini (akrabalıklarını) bozmuş, birliklerini menfaat ortaklığına döndürmüş hastalıklı yapılardır. Yemek yemenin politik, profan ve cemaati kırıcı bir boyut taşıdığı söylenebilecektir.

Dua etmenin konu ile ilgisi şuydu: Sürgünler çölde tam kırk yıl kaldılar ve şüphe yok ki samimiyetle istediler. Buna rağmen Allah onları Menn ve Selva dışında bir taamla beslenme imkanına kavuşturmadı. Hatta öyle ki, Allah’ın gökten verdiği yiyeceğe değil de yerden bitene talip oldular: “Ve bir vakit: ‘Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, artık bizim için rabbine dua et, bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın’. dediniz. (O da): ‘O üstün olanı daha aşağı olanla değişmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya inin, o vakit size istediğiniz olacaktır’. dedi. Üzerlerine de zillet ve meskenet damgası basıldı ve sonunda Allah'tan bir gazaba uğradılar” (2 Bakara 61). Tekdüze, monoton yiyecek rejiminin insan üzerinde bıktırıcı  tesiri vardı. Ve buna karşı çeşitlilik isteğinde bulunmakta esasen bir günah da yoktur. İsrailoğulları’nın bu isteğinde, göçebelikten kurtulup, yerleşik hayata, şehir hayatına geçmek arzusu vardı. Fakat bu arzu, bayağı bir amaca (dünyevileşme talebine) dayanıyordu. Bunda da vaktiyle Mısır’da yaşadıkları sefil hayata istek ve adeta hasret gibi bir maksat yatıyordu ki, bu da hürriyetin kadrini takdir edemeyip, köleliğe talip olmak demekti Elmalı’lı Hamdi’den).

Allah onların kırk yıl çölde kalmasını irade etmişti. Bu, Mısır’da nefisleri dünyalıkla hastalanmış bir toplumun çölde stoksuz bir gıda rejimi ve eşyasız bir göçebelik sayesinde ıslah olmaları için gereken bir zamandı. Dolayısıyla verilen rızk (Menn ve Selva) kimileri için can sıkıcı ve yavan gelse de o nesli yetiştirmek içindi. Midelerinin, şehvetlerinin, dünya ve içindekilerinin kölelik yükleyici mapushanesinden felaha ermeyi belletmek içindi. Modernleşmeden kurtulmak, dünya kaygısından uzaklaşmakla (mal, evlat, yiyecek, refah); yiyip içmekten, eşyaya talip olmaktan, nefsi Allah’tan gayrısına meylden azad etmek arasında doğrudan bağlantı vardı. İstenen şey İlahi planda verilmemiş, duaları ile profanlaşmaları istenmemiştir. Dua ettiler ama duaları profanlaşmayı hedeflediğinden kabul edilmedi.

İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkarıldıktan sonra çöl hayatına uğratılmaları “Müslümanların geri kalmışlığı” meselesine yeni perspektifler kazandırıyor. Çünkü İsrailoğullar’nın çölden çıkarıldıktan sonra Yuşa b. Nun ile Filistin topraklarını ele geçirdiği dikkate alınırsa, dünyevileşme hastalığını burada yendikleri anlaşılabilir. Bu “bilgi” ahir zamanda Müslümanların “geri kalmışlığının” bir zillet değil izzet vesilesi olabileceğine de işaret sayılabilir. Kalkınma, zenginleşme, kurtuluş mücadelesi, maddi dünyayı isteme ile ilgili kavramlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Aksi halde dünyevileşmekten çıkamayacağız. Şeytan da Allah’a yalvaran bir dünyevileşme kaygısı değil miydi?


 
28 Aralık 2010 - 00:15:16
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.543
1.553
 
 Euro
2.061 2.076
 
 Sterlin
2.372 2.420
 
 Altın
70.01 70.45
 
 IMKB
66822  
 
 
Özkök: Kemalist değilim, Özalcıyım...
 
Ertuğrul Özkök: Bize 'toplum mühendisi' diyenler müteahhit oldu. Ben Kemalist değilim, Özalcıyım.
 
 
 
 
  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Seren Serengil’in şikayetini değerlendirmeye almadı  
 
 
 
  Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan ve 5 yıl önce yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dün akşam son bölümü ile ekranlardaydı.    
 
 
 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında birçok vaadde bulundu. Siz bu vaadleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Hoşuma gitti. Destekliyor, iktidara gelirse yapacağına inanıyorum.
 
Bu kadar vaade ülkenin bütçesi yetmez. Hayalci buluyorum.
 
"YÖK'ün ve harçların kaldırılması" gibi güzel vaadlerde bulundu. Yapamasa da söylenmesi bile güzel.
 
Boş vaadlere karnımız tok. Kılıçdaroğlu iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

slottyway

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Betwinner (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin slottica her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet uz  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin  
Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app wordpress Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app