DOLAR 1.506 - EURO 1.990 - ALTIN 66.88 - IMKB 64759
Cumartesi 11 ARALIK 2010
Başbakan Erdoğan TBMM'de Atağ: Bu pis işlere nereden bulaştım? İç Anadolu mavi trenine hızlı tren düzenlemesi Bakan Eroğlu iklim zirvesinde konuştu ABD: Filistin devleti'ni tanımak için erken 'Türkiye bölgede barış sürecine dahil edilmeli' Başkente mevsimin ilk karı düştü SGK: Sigorta dökümünü 3. kişiler göremeyecek HSYK kanun tasarısı'nın 1. bölümü kabul edildi Zaza Ercan, ifadesi alınarak serbest bırakıldı habertaraf.com
 
 
 
Füze kalkanı muamması
 
 
 
 
Sedat UZUNYOL
Yaşlı polisler isyan etti!
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Sedat Simavi'nin ölüm yıl dönümü
 
 
 
 
 
Bugün
Ahmet TAŞGETİREN
Davutoğlu onu dedi mi?
 
 
Bugün
Ali Atıf BİR
Haksızlık yapmışsın Nuh Gönültaş!
 
 
Yeni Şafak
Ali BAYRAMOĞLU
Sağcılaşmak, AK Parti ve şiddet meselesi...
 
 
Star
Aziz ÜSTEL
RTE’ye karşı KK dersem ne yapacaksın?
 
 
Zaman
Bülent KORUCU
Yumurta mı dayaktan çıkmıştır, dayak mı yumurtadan?
 
 
Radikal
Cengiz ÇANDAR
Ermeniler olmasaydı, İstanbul İstanbul olur muydu?
 
 
Akşam
Çiğdem TOKER
19 yaşını hatırlamak
 
 
Akşam
Deniz Ülke ARIBOĞAN
Türkiye -İsrail ilişkileri nereye?
 
 
Sabah
Emre AKÖZ
Sol Kemalistlerin olduğu her yerde postal sesi duyulur
 
 
Milli Gazete
Gökçen GÖKSAL
Batılılaşma ve Türkiye
 
 
Bugün
Gülay GÖKTÜRK
"Masum öğrenci gösterisi" ne demek?
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
Daha sıkı dövün, bakın bir daha yapıyorlar mı (!)
 
 
Yeni Akit
Merve KAVAKÇI İSLAM
''Yaptığınız faşizmdir!''
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
Mahir Çayan, Cengiz Çandar ve ben 68'de...
 
 
Vatan
Ruşen ÇAKIR
Gülen’in Öcalan’a cevabı ne olabilir?
 
 
Yeni Şafak
Salih TUNA
Yeni Şafak gazetesine isyanımdır!
 
 
Star
Şamil TAYYAR
Bahçeli’nin iktidar formülü
 
 
Milliyet
Taha AKYOL
Öcalan ve Gülen
 
 
 
 
Bilal CAN
 
Necmettin EVCİ
 
İbrahim YILDIRIM
 
Alper GÜRKAN
 
Aliya RAHTE
 
 
 
Din-Devlet kavgası

Mehmet Şevket EYGİ
 
 
1. Din ve devlet iki büyük güç, iki büyük değerdir.

2. İnsan haklarına bağlı, âdil hukukun üstünlüğü prensibini kabul etmiş bütün demokrat ülkelerde din ile devlet barışıktır.

3. Türkiye'yi geri bırakan sebep ve faktörlerin birincisi din ile devlet arasında bitmez tükenmez bir uyuşmazlık, çekişme, anlaşmazlık olmasıdır.

4. Aslında bu uyuşmazlık din ile devlet arasında değil, din ile rejim (sistem, düzen) arasındadır.

5. Ülkemizdeki din-devlet kavgası, uyumsuzluğu tamamen sun'îdir (yapaydır).

6. 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman Anayasada (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) "Devlet dini, Din-i İslâm'dır" (madde 2) yazılıydı.

7. Dolmabahçe Sarayı'nda oturan ve her hafta selamlık resm-i âlisiyle Cuma namazına giden bir Halife vardı.

8. Bu Halife Büyük MilletMeclisi tarafından seçilmişti.

9. Kabine'de Şer'iye Vekaleti (Şeriat İşleri Bakanlığı) vardı.

10. Türkiye bir İslâm ülkesidir. Nüfusun ezici çoğunluğu Sünni Müslümandır.

11. Laik bir devlet dine karışamaz.

12. Müslümanların namazına, ezanına karışamaz.

13. Din hürriyeti sadece ezan okumak, namaz kılmak, cami yaptırmak gibi serbestliklerden ibaret değildir.

14. Müslüman bir ülkede Müslümanlar küçük çocuklarına, genç nesillere dinî eğitim veremiyorlarsa orada din hürriyeti yoktur.

15. Laik sistemin okullarında din dersleri bulunması, bu derslerin mecburî olması bir aldatmacadan ibarettir.

16. Türkiye Müslümanları din konusunda, ülkedeki Ermeni, Süryani, Rum, Yahudi azınlık kadar bile hür değildir, onlarınki kadar haklara sahip değildir.

17. Türkiye Müslümanları, devletin (daha doğrusu rejimin) baskısı ve karışması olmaksızın başlarına bir İmam ve Emîr seçebilmelidir.

18. Türkiye Müslümanlarına resmî ideolojiyi (Kemalizmi) zorla benimsetmekten vaz geçilmelidir.

19. Bugünkü haliyle Kemalizm, Atatürk'ün ölümünden sonra çıkartılmış faşist bir ideolojidir.

20. Rejimin Tevhid-i Tedrisat ilkesi, Tevhidî Tedrisatı engellemeye yöneliktir.

21. Bugünkü şekilleriyle ve tedrisatlarıyla İmam-Hatip mektepleri ve İlahiyat Fakülteleri İslâm mekteplerinin, İslâm medreselerinin yerini tutmaz. Müslümanlara gerçek İslâm Mektepleri açma hürriyeti tanınmalıdır.

22. Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, Fazlurrahmancılık, ılımlı İslâm, hadîslerin feminizme göre ayıklanması, Üç İbrahimî Din mezhebi gibi muzır ve bozuk cereyanlar İslâm'ı sarsmak Müslümanları bölmek için Derin Devlet tarafından çıkartılmış ve sinsice teşvik edilmiştir.

23. Atatürk'ün kapattırmış olduğu Farmason Localarının açık, Tasavvuf tarikatlarının kapalı ve yasak olması büyük bir adaletsizlik, eşitsizlik ve zulümdür.

24. Din ve devlet arasındaki müzmin çekişme ve uyumsuzluk iki kimlikli Kripto Yahudiler, Kripto Hıristiyanlar, Sabataycılar tarafından ortaya çıkartılmış olup, onlar millî barış ve mutabakatın gerçekleşmesine engel olmaktadır. (Tek kimlikli Hıristiyan ve Yahudi vatandaşlarımızı tenzih ederiz.)

* (İkinci yazı)
Zekât Veriyorum Sanıp da Vermeyenler

Zekat, İslâm'ın beş temel şartından biridir.

Zekatı inkar eden kâfir olur.

Çünkü zekat Kur'ânla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle sabittir.

Zekat vermeyenler büyük günah işlemiş olur.

Zekat vermeyenler kaç sınıfa ayrılır:

(1) Hiç zekat vermeyenler.

(2) Zekat veriyorum sanıp zekat vermeyenler. Yahut zekatlarını kaptıranlar.

Müslümanların zekatlarını Kur'âna, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı toplamak büyük günahtır.

Kur'âna, Sünnete, Şeriata aykırı toplanan zekatları, yine Kitaba, Sünnete ve fıkha aykırı olarak sarf edenler de (harcayanlar) büyük günah işlemiş olur.

Şeriat, zekat parası ve malıyla cami yapılmasına bile cevaz ve izin vermez.

Cami yaptırmak elbette hayırdır ama zekat parasıyla değil, başka para ve yardımlarla yapılacaktır.

Zekat paralarını bir cemaatin, bir derneğin, bir vakfın, bir hayır kuruluşunun bütçesinde (havuzunda, kasasında) toplayıp, bu paraları kuruluşun diğer gelirleriyle karıştırıp, bunlardan kira, bina yapımı, müdür ve personel maaşı, yol harcı, boya badana, çay kahve, yemek vs masrafları yapmak caiz ve helal olmaz.

Zekat olarak verilen para veya mal, zekat almaya hakkı olan kişiye mutlaka "temlik" edilmelidir. Temlik olmazsa zekat olmaz.

Bir Müslüman, İstanbul'dan uzaktaki köyündeki bir fakire 500 TL. zekat gönderecek.Posta parasını zekattan kesemez. Tam 500 TL. gönderecektir.

Zekat konusunda bazı bozuk ilahiyatçıların bozuk ictihadları ve fetvalarının hiçbir din ve şer'î kıymeti yoktur. Bunlarla amel edilemez.

Zekât konusunda Ehl-i Sünnet tefsirleri, Ehl-i Sünnet hadîs kitapları, Ehl-i Sünnet fıkıh kitapları, Ehl-i Sünnet ilmihalleri ne yazıyorsa onlardaki hükümlere uyulmalıdır.

Kur'âna, Sünnete, icma-i ümmete aykırı olarak zekat toplayanlar, bu zekatları Kur'âna, Sünnete, Şeriata aykırı olarak sarf edenler zâlimdir. Hem de büyük zalim...

Müslüman fakirler, Müslüman miskinler, Müslüman mülteciler, Müslüman borçlular inliyor, sürünüyor, açlıktan intihar edenler var, onlara zekat verilmiyor... Ne kadar utanılacak bir manzara.

Allah'tan korkun... Allah'tan korkun... Allah'tan korkun... Kur'ânın, Sünnetin, Şeriatın emirlerini dosdoğru yerine getirin.

Müslümanların fukarası ve miskinleri açlıktan intihar eder, sürünür, ıstırap içinde yaşarken zekatları Kur'âna, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayıp, aykırı olarak sarf edenler büyük bir vebal altındadır. Rabbimiz Teala ve Tekaddes hazretleri bu gibi haksızlıkların hesabını sormaz mı?

Ulu Caminin kubbesi altınla kaplanacakmış, Dernek bunun için zekat topluyormuş.Böyle bir şey olmaz!

Zekat mükellefi olup da zekatlarını derneklere, vakıflara, cemaatlere, tarikatlara, fırka ve hiziplere veren Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum: Parayı ve malı veriyorsunuz, lakin zekat borcunuzu ödemiş olmuyorsunuz... Yazık size, ayıp size, vah size, eyvah size, efsus size...

 
8 Aralık 2010 - 09:31:42
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.496
1.506
 
 Euro
1.975 1.990
 
 Sterlin
2.350 2.400
 
 Altın
66.33 66.88
 
 IMKB
64759  
 
 
Çok işkence gördüm ama en ağırı......
 
Babasını son bir kez görmek için Türkiye'ye gelince tutuklanan yazar Doğan Akhanlı, süreci anlattı.
 
 
 
 
  Kanal A'da 46 kişinin işine son verildi! Reklam gelirlerinin azaldığı belirtilen kanalda idare çareyi işten eleman çıkartmakta buldu.  
 
 
 
  Şarkıcı Ebru Gündeş, Ahmet Kaya hayranlarından gelen tepkiler üzerine Stockholm'de vereceği konserini iptal etti.    
 
 
 
 
Dünyanın gündemine oturan WikiLeaks hakkındaki kanaatiniz nedir?
 
Örnek bir gazetecilik yapan, korkusuz bir site.
 
WikiLeaks, ABD, İngiltere ve İsrail'in yürüttüğü yıldırma stratejisine alet oluyor.
 
Dünyada artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Herkes şeffaf olmalı. WikiLeaks bu açıdan iyi bir iş başardı.
 
Bu belgeler İslam coğrafyasını birbirine düşürüp parçalamak için yayınlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 


slottyway

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Betwinner (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin slottica her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet uz  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin  
Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app wordpress Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app