DOLAR 1.479 - EURO 1.978 - ALTIN 67.54 - IMKB 68176
Salı 7 ARALIK 2010
"İşsizlik değil, iş beğenmezlik çok" Bakan Atalay: 81 ilde mobeseye geçilecek Visa, WikiLLeaks'e ödemeleri durdurdu Ergenekon hakimleri davanın reddini istediler "KKTC'den asker çekmeye başla" çağrısı Yüksekova yine karıştı İnsan Hakları Komisyonu polis görüntülerini istedi Taraftar kavgası: 10 kişi adliyeye sevk edildi TOBB Başkanı: ... milli gelirimiz 3 kat artar Ötv'nin kapsamı genişlemiyor habertaraf.com
 
 
 
Konvansiyonel iletişim çağının kapanması
 
 
 
 
Sedat UZUNYOL
Kim bu "küçük köpek sürüsü"?
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Hicri yeni yılınızı kutluyoruz
 
 
 
 
 
Bugün
Ahmet TAŞGETİREN
Davutoğlu'nun yaptığı
 
 
Radikal
Akif BEKİ
Polise aslan baskıncıya kuzu
 
 
Yeni Şafak
Akif EMRE
Wikileaks zihniyet sızıntısıdır
 
 
BUGÜN
Doğu ERGİL
Ateş buzu eritti mi?
 
 
Star
Ergun BABAHAN
Ayıp oluyor Kemal Bey!
 
 
Radikal
Hakkı DEVRİM
Kriptoları konuşuyoruz. Bir yazı okudum, tavsiye ederim
 
 
Vatan
Hasan Celal GÜZEL
Elitistler okusun
 
 
Yeni Şafak
İbrahim KARAGÜL
Edelman benim de kellemi istemişti
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
Hep, olmayan şeyin belgesini aradık
 
 
Star
Mehmet ALTAN
Orduyu bir çeyrek küçültelim mi?
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
Polisin orantısız gücü
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Bir yazar kanser oldu
 
 
Vatan
Ruşen ÇAKIR
Orhan Miroğlu üzerinden “Kürt hareketinin çoğullaşması” tartışması
 
 
Yeni Akit
Serdar ARSEVEN
Başbakan kararlı... Bu iş seçim öncesinde bitecek!..
 
 
Milliyet
Taha AKYOL
Şiddet ve polis
 
 
Millî Gazete
Zeki CEYHAN
Müslüman tanımlaması!
 
 
 
 
Aliya RAHTE
 
Oray EĞİN
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
 
Hakkı DEVRİM
 
Ergun BABAHAN
 
 
 
Kadın insan olmamalıydı

Ayşe Büşra ERKEÇ
[email protected]
 
 
Edebiyat alanında çalışmaya başladığınız zaman bunu sistemli bir çalışma haline getirmeniz gereklidir. Yazım sanatını ve kelimelerin anlamlarını, yazar ve şairlerin bu konu üzerine yazmış olduğu eserleri en ince ayrıntısına kadar incelemeli ve analiz etmek gereklidir. Edebi akımların değişimleri, bazen anlık bazen asırlarca zaman alan ve o dönem yaşayan kelime sanatkârlarını etkisi altına alan toplumsal ve sosyolojik gelişimleri ile tam teşekküllü bir çalışmayı da beraberinde getiriyor. Havuz önce dolmalı ki, boşalmanın yollarını oluşturabilsin. Fakat burada dikkat etmemiz gereken de, havuza çer çöp ve harici katık maddelerinden oluşan bir yığıntıdan ziyade sanatımızla ve ilgilendiğimiz alanda olumlu bir çaba ve sistemli çalışmalar dâhilinde ürünümüzü besleyen cinsten dolum yapabilmeliyiz ki ortaya çıkan sanat donanımlı olsun…

Edebiyat ve şiirse yolumuz, şiirin ve sanatında ataerkil bir toplumda var ettiği çaba ve gelişim sonuncunda dil ve üslubun yine erkil bir durum oluşturduğu tartışmaları vardır. Birçok şair ve yazar bu konuda ün yapmış ve “kadın bir şiirdir ve şiir, şiir yazmaz …” söylemlerini türetmişlerdir. Bir edebiyatçı dostumun söylediğine göre bu söylem de yine bir kadın şair tarafından ortaya atılmıştır. Bu şair hanımefendiye ulaşıp bunu sorma fırsatı bulabilmiş değilim henüz… Fakat bu tezin ortaya çıkardığı durumu, mantığını uzun yıllardır düşündüğüm ve akabinde edindiğim kanaat şudur ki; şiir bir ruh yansımasıdır. Şiirin kendine has var ettiği o ruh ve şiiri yazanın kendi ruhunun yansıttığı yine başka bir ruh vardır ki; algılama ve düşünme yetisinin gerekliliğidir. Ruhun cinsiyeti yoktur.

Dolayısıyla kadınlarda şiir yazar. Aynadaki sır gibi birçok bilinmeyeni bünyesinde taşıyan kadının üretkenliği ve kendi medeniyetini, varoluşçu kimliğini bağımsız alt yapısını oluşturmalıdır kadın.

Tanpınar’ın günlüklerinde rastladığımız bir söylemi vardır. “Kadın insan olmamalıydı” der. Bu elbette Tanpınar’ın kadını kendi gözünde ulvileştirmesi ve tabiri caizse Tanrıçalaştırması kutsi ve ulvi bir biçim içinde yarattığı bir çeşit kadın yansıması olarak ele alınabilir. Kadın üretkendir ve anaerkildir. Şiirin letafeti ve anaç tavrı ise dil egemenliği ile ün yapmış erkek şairler tarafından bir tehdit olarak algılanıyor olması bu durumun değişmezliği anlamına gelmez. Bunun için kadın şairlerin yazdıkları şiirlerdeki kelimelerin ve ses uyumlarının dişil mi erkil mi olduğunu araştırmak gerekir. “dil, önce özneye gereksinim duyar” kadın da önce kendi dilini ve medeniyetini oluşturmak durumundadır.

Burada yaratıcının bize gösterdiği bir başka durum daha vardır. Kadını da erkeği de dünyaya getiren bir kadındır. Bu evrede kadını kadın doğurup, erkeği erkek doğuruyor olması gerekir gibi bir saçma mantık oluşması gerekmez miydi? Kadın kendine yer açmalı ve daha evvel hemcinsleri tarafından sanat çerçevesinde ortaya konulan şiir gerçeğine birçok örnek sunmalıdır. Bu da bir çeşit tekrar olma özelliğini bünyesinde taşıyacağından, duyarlılığı ve dünyaya bakışındaki farklılıkları, sınırlarını kaldırarak kendi çizgisini ve özgürlüğünü yaşayabilen bir kadın olması son derece önemli bir haldir, bu da farklı bir pencereden bakabilmeyi gerekli kılıyor.

Varoluşçuluk felsefesinden etkilenen ünlü psikolog Rollo May’ın bir söyleminden yola çıkacak olursak, “bu bilinç sınırlılıklar ve olanaklar arasındaki diyalektik gerilimden doğan farkındalıktır ki başkaldırıyı doğurur, kişisel sorumluluğun duyumsanmasına ve sınırlarla mücadeleye yol açar. İşte bu mücadele sonunda yiten sınırların yerine kadın şair yeni biçimler koyabilir. Biçim sınırdır, çizgidir ve içeriği sınırlar; kadın şair bu sınırlanan içeriğin adını şiir olarak belirleyecektir. Dış gerçeklik-imge-şiir-sınır-biçim-anlam ilişkisi diyalektiktir. Yaratıcı girişimlerde imgelem biçimle yan yana çalışır, imgelem zihnin uzanışıdır. Fikirler, itkiler, imgeleri kabullenebilme, düş, düşleme, birbirinden farklı olanakları değerlendirme ve bu olanakları elinde tutmanın yarattığı gerilime dayanma yetisidir imgelem. İpleri koparmanın yoludur. Yeni ufuklar demektir. Düşünülmeyeni düşünmeye cesaret etmektir” kendi oluşturduğu çevreyi desteleyen yegâne kuvvetini ortaya koyup çıkarmalıdır.

Kadınlar şiir yazamaz mı? Yazarlar. Ama kadınlar olmasaydı erkekler şiir yazabilirler miydi, onu bilemiyorum. Şimdiki gibi yazamazlardı çünkü bir nedenleri kalmayacaktı. Çünkü onların sahip olduğu yaratma içgüdüsünden hâsıl olan ve aracılık vazifesini üstlenen kadın bir adım daha önde olmasından dolayı kıskanılacak bir pozisyondadır. Kim şiir yazamaz? Örneğin, çok iyi şiirler yazan kadın şairlerin varlığını böyle basit bir sözle yadsıyabilenler yazamaz. Yazsalar bile onların yazdıkları şiir olamaz. Neden? Çok basit... Bir şiir üç temel üzerinde kurulur. ‘Kadınlar şiir yazamaz’ diyen bir insanda bunların ikisi zaten eksiktir ki bunlar, ahenk duygusu ve bedii tefekkürdür.

Yine Rollo May ‘Yaratma Cesareti’ kitabında “Shakespeare’in 64'üncü sonesinin sonundaki dört mısradan yola çıkarak, yok olacağını bile bile âşık olmayı sorgular ve şöyle der: “Eğer toplumumuzun mantığını kabul etmek üzere yetiştirildiyseniz, sorarsınız: “Niçin aşkına ‘sahip olduğu için ağlasın’? Niye aşkının keyfini çıkarmıyor?” Mantığımız bizi durmadan uymaya itiyor -deli bir dünyaya ve deli bir yaşama uymaya. Daha da kötüsü, kendimizi burada Shakespeare’in ifade ettiği deneyimin engin derinliklerini anlamaktan engellemiş oluyoruz.”beklide bu engelleme ve kendi kendine çizdiği sınırların haricindeki dayatmalı bir şekilde çizilen sınırlar ve yasaklarla çevrelenmiş kadının boyun eğmeye zorlandığı ve korkutulduğu için kendini geri plana atmış olmasıyla alakalıdır.

“Zamanın gelip aşkımı götüreceğini” bilmenin paradoksuyla; sevdiğimiz her şey ölecek. Oysa insan olmanın özü budur, dönmekte olan bu gezegenin üzerinde var olmakta olduğumuz şu kısa anda, zamanın ve ölümün sonunda hepimizden hakkını alacağı gerçeğine karşın bazı insanları ve şeyleri sevebiliriz. Kısa anı uzatmayı arzulamak, ölümümüzü bir sene kadar daha ertelemek anlaşılabilir mutlaka. Ancak bu erteleme, duraklamaya ve sonunda savaşı yitirmeye bir bağlanmadır da.” Rollo May’e göre ölümümüzün ötesine ulaşabilmenin yolu yaratıcı edimdir.

Tahayyüllerde canlanan kadın biçimlemesine değinelim… Kadın nedir? Göğüs, bel, kalça, Seda Sayan’la kahvaltısını yapan, Serap Ezgü ile dantelini ören, akşamları kadınbudu köfte ya da dilberdudağı, geceleri yatak örtüsü olup pespembe hülyaları çizen… Kadın, Türk kahvesi, araba tanıtım metası, yıldız falından çıkan aşk, pusette uyutulan bebek, dışarıda aşk tanrıçası evde bakıcı… Hepsi hepsi bu, kadın nedir ki? Fazlası zarar, azı karar olan cinsten var olması arzulan bir niteliksiz akıl pozisyonu ve vs…

Kadının şiir, sanat, edebiyat neyine değil mi? fakat kadın bir değil milyonlarca şiir yazar, bilgi ve mantığıyla zirvelere çıkacak bir potansiyelin tetikleyici içgüdüsüdür. Mütevazı duruşu belki şiirlerini gözler önüne sermesini engeller. Beklide adına şiirler yazacağı erkeği kafasında yaratmış olup hayatta ete kemiğe büründürememenin tuhaf çelişkisini yaşar. Fakat hisseder ve hisseden bir canlı gibi iki kelimeyi ardı ardına getirip harika betimlemeler sunmaktan da geri kalmaz.

Bunu öz benliğini ve kimliğiyle birleştirmiş, keşfetmiş ve bulmuş bir kadının sanat ışığı ile süsleneceği de ayrıca dikkat çekeceği malumumuzdur.

 
4 Aralık 2010 - 09:20:35
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.469
1.479
 
 Euro
1.963 1.978
 
 Sterlin
2.305 2.350
 
 Altın
66.88 67.54
 
 IMKB
68176  
 
 
Gilani: Türkiye ile gurur duyuyoruz...
 
Pakistan Başbakanı Syed (Seyyid) Yusuf Rıza Gilani Türkiye ve bölge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
 
 
 
  Geçtiğimiz hafta basında en çok bahsi geçen gazeteci/köşe yazarı hangisi oldu? Çoğu zaman basının yakın markajında olan hangi ünlü gazeteci, haftanın en çok konuşulan köşe yazarı oldu? İşte detaylar…  
 
 
 
  Yay-Sat ve Turkuvaz Dağıtım'ın dağıtımını yaptığı gazetelerin 29 Kasım - 5 Aralık haftası satışları belli oldu.    
 
 
 
 
NATO'nun Türkiye'ye yerleştirmek istediği füze kalkanını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Türkiye, İran ve İslam ülkelerinin aleyhine bir proje. Kabul edersek tarihi bir hata olur.
 
Zaten NATO üyesiyiz. Alınan kararlara uymamız gerekir. Yerleştirilmesini olumlu buluyorum.
 
Oldukça önemli bir konu. Hükümet, referandumla halka danışmadan karar vermemeli.
 
Amerikan-İsrail emperyalizminin oyununa daha fazla gelmeden hemen NATO'dan çıkmalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
 


mospet

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin