DOLAR 1.557 - EURO 2.045 - ALTIN 69.24 - IMKB 64819
Çarşamba 22 ARALIK 2010
Polis aracı duvara çarptı: 2 polis yaralı Beşiktaş galibiyetle bitirdi Crowley: Meclisle temas halindeyiz GALATASARAYLI FUTBOLCUYA HAPİS ŞOKU Ziraat Türkiye Kupası'nda puan durumu GÜNEY KIBRIS'TA TÜRK TAKIMINA SALDIRI Apoel Nicosia: 82 - Pınar Karşıyaka: 80 Tasarı bugün meclise gelmeyecek KUPA'DA BUCASPOR'A DA YENİLDİ Yoğun bakımda uyutuluyor habertaraf.com
 
 
 
GnKur'un taraf olması darbe tehdidi midir?
 
 
 
 
Mustafa YOLCU
Çorum'un baklavası
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Lefter Küçükandonyadis kimdir? (Doğum günü)
 
 
 
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Size 87 yıldır zaman tanıyoruz
 
 
Bugün
Ahmet TAŞGETİREN
Umut ama kimin için?
 
 
Radikal
Akif BEKİ
Bir Türk, kaç Türk'e bedel?
 
 
Yeni Şafak
Ali BAYRAMOĞLU
Askere son söz ve toplumsal itiraz...
 
 
Milliyet
Can DÜNDAR
Ağca’yı kaçıracak olan subayın adını bildirdik
 
 
Radikal
Cüneyt ÖZDEMİR
Allahsızlığı yayma kürsüsü
 
 
Sabah
Erdal ŞAFAK
Kasket ve bere
 
 
Star
Ergun BABAHAN
Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın 10 farkı
 
 
Star
Eser KARAKAŞ
CHP ve Genelkurmay
 
 
Yeni Şafak
Hakan ALBAYRAK
Hükümet, Genelkurmay'a bir şey demeyecek mi?
 
 
Vatan
Hasan Celal GÜZEL
Yeni CHP mi?
 
 
Zaman
İhsan DAĞI
Gizli güçler deşifre oldu
 
 
Posta
Mehmet Ali BİRAND
AKP izliyor, Öcalan politika üretiyor...
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
CHP'de umut var mı?
 
 
Akşam
Nagehan ALÇI
32 yıl sonra aynı cüret!
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
AK Parti sandığa şanslı gidiyor
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Şahsi Ankara Kurultay günlüğüm
 
 
Yeni Akit
Serdar ARSEVEN
Vur... “Ökkeş” ise!..
 
 
 
 
Necmettin EVCİ
 
Sami NOGAY
 
 
 
Sayıştay, yerindelik denetimi yapamayacak
 
 
 
ANKARA- Sayıştay yerindelik denetimi yapamayacak; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler azledilemeyecek, kendisi istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemeyecek.
 
Sayıştay Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kanuna göre, Sayıştay; ''yeni kanun ve diğer kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve bağımsızlığı olan bir kurum'' olarak tanımlandı.

Kanuna göre, Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, özel kanunlarla kurulanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerini; bunların kurduğu veya ortak oldukları kuruluşları denetleyecek. Ancak, özel kanunlarla kurulan kamu şirketlerinden kamu payı yüzde 50'nin altına düşenler ortaklık hakkı yönüyle denetlenecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sayıştay denetimi kapsamı dışında tutulacak.

Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, hibeler, Hazine garanti ve alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili konular; tüm kaynak aktarım ve kullanımları ile AB fonları dahil yurt içi ve dışından sağlanan diğer kaynak ve fonların kullanımı; kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın (özel hesaplar dahil) tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetleri de Sayıştay denetimine tabi olacak. Sayıştay, yapılan anlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetleyecek.

Sayıştay, kamu idarelerine yönelik denetiminin sonuçları hakkında TBMM'ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunacak. Kamu idarelerinin denetimleri sonucunda sorumluların hesap ve işlemlerinden doğan kamu zararına yol açan hususlar kesin hükme bağlanacak.-SORUMLULAR VE SORUMLULUK HALLERİ-Hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk, hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında bulunan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisine ait olacak. Sorumluların veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeleri, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeleri zorunlu olacak.

Hesabını zamanında vermeyen sorumlular ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetlemeyi güçleştirenlere, belgeleri verinceye kadar yarım aylık ödenecek.

Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok 3 ay, diğer görevliler ise Sayıştay tarafından belirlenen süre içinde belgeleri vermez ve denetlemeyi ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince atamalarındaki usule göre işten el çektirilecek, haklarında gerekli kovuşturma yapılacak.-BAŞKAN SEÇİMİ-Sayıştay Başkanı ve üyeliği için, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından onanmış en az 4 yıllık fakültelerden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az 16 yıl çalışmış olmaları şartı aranacak.

Sayıştay üyeliği, bakanlık, müsteşarlık veya valilik, rektörlük, Başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili bağlı kuruluşların genel müdürlüğü veya başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların Teftiş Kurulu başkanlıkları, düzenleyici veya denetleyici kurul başkanlığı görevlerinde en az bir yıl bulunmuş olanlar da Sayıştay Başkanlığına aday olabilecek.

Sayıştay Başkanı, TBMM tarafından gizli oyla seçilecek. Seçilebilmek için TBMM üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, mevcudun salt çoğunluğunun oyu aranacak. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. En fazla 2 defa başkan seçilebilecek.

Sayıştay Başkanına biri denetim, diğeri yönetimle ilgili işlerde yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilecek. Başkan yardımcıları daire başkanı statüsünde olacak.

Daire başkanları Sayıştay Genel Kurulunca, üyeler ise TBMM tarafından seçilecek.

Sayıştay başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanacak. Başsavcının görev süresi 4 yıl olacak. Süresi dolan Sayıştay Başsavcısı yeniden atanabilecek.-YÜKSEK DİSİPLİN KURULU-Kanunla, Sayıştay bünyesine dahil yargı ve karar organları, yaptıkları hizmetlere göre sınıflandırılıyor. Ayrıca, ''Başkanlık'', ''Rapor Değerlendirme Kurulu'', ''Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu'' Sayıştay'ın organları arasına ekleniyor.

Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirecek.

Sayıştay Başkanı, Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanlığını da yapacak. Kurul, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirecek. Sayıştay raporlarının kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya raporun denetçisi katılarak görüşünü açıklayacak. Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilecek.

Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek 5 daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üye ile kurulacak. Disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlar üçte iki çoğunlukla verilecek. Haklarında isnatta bulunulan disiplin kurulu üyeleri, kurula katılamayacak. Kurul, Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarına bakacak.

Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkındaki yükseltme işleri ile disiplin soruşturmaları ve ceza kovuşturmalarını yürütecek.

Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecek.

Denetim grup başkanlıkları, Sayıştayın denetimi altındaki bütün kamu idarelerinin sektör ve faaliyet bütünlüğünü kapsayacak, kalkınma planları, yıllık programlar ile stratejik planları izleyecek şekilde oluşturulacak.

Sayıştay Başsavcısı, Sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip edecek, hesabı ve istenilen bilgi, belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında gerekli işlemleri yapacak. Savcı, oy hakkı bulunmamak üzere yargılamaya katılacak ve görüşünü açıklayacak.-DENETİM VE RAPORLAMA-Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alamayacak. Denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülecek.

Sayıştay ve denetçiler, denetim faaliyetini bağımsız, tarafsız olarak yürütecek. Sayıştaya, denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat verilemeyecek.

Sayıştay denetimi; düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsayacak.

Düzenlilik denetimi; kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile diğer hesap ve işlemlerinin kanunlara, diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği, doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecek.

Performans denetimi de hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesiyle gerçekleştirilecek.

Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibarıyla birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek.

Denetim raporları, kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacak. Bu cevaplar da dikkate alınarak yeniden düzenlenen denetim raporları, Sayıştay dairelerinin görüşleri alınmak üzere raporun ilgili olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına sunulacak.-DIŞ DENETİM GENEL DEĞERLENDİRME RAPORLARI-Dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlanacak ve Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınacak. Dış denetim genel değerlendirme raporu ile Kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları, Sayıştay Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte TBMM'ye sunulacak.

Dış denetim sonuçları, kurum veya konu bazında, müstakil raporlar halinde de TBMM'ye sunulabilecek.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait mali istatistikler, izleyen yılın mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilecek.

Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanınca Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra TBMM'ye sunulacak ve Maliye Bakanlığına gönderilecek. Raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alacak.

Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM'ye sunacak.

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemeyecek ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmeyecek.-RAPORLAR KAMUOYUNA DUYURULACAK-Sayıştay raporları, TBMM'ye sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

TBMM Başkanlığı Sayıştaydan, denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşların hesap ve işlemleri ile her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve derneklerin hesap ve işlemlerinin denetlenmesini talep edebilecek. TBMM'den gelen denetim taleplerine öncelik verilecek. Cumhurbaşkanlığı, bu hüküm kapsamı dışında tutulacak.

Sayıştay Başkanı, denetçilerin, denetimler sırasında gerekli görmesi halinde, meslek mensuplarının koordinasyonunda çalışmak ve geçici olmak üzere Sayıştay dışından uzman çalıştırabilecek.-SORUMLULARDAN SAVUNMA ALINACAK-Denetçiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında kamu zararına yol açan bir durum tespit ederse sorumluların savunmaları alınarak mali yıl sonu itibarıyla yargılamaya esas rapor düzenlenecek.

Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilecek.

Gerekçeli olarak düzenlenecek Sayıştay ilamları; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine, başsavcılığa tebliğ edilecek.-İLAMLAR, SAYIŞTAY TEMYİZ KURULUNDA TEMYİZ EDİLECEK-Sayıştay dairelerince verilen ilamlar, Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz edilebilecek. Bu kurulca verilen kararlar kesin olacak.

Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, Sayıştay Başkanlığına dilekçeyle iletilecek.

Yargılamanın iadesini, ilgililer isteyebilecek ya da Sayıştay dairelerince de doğrudan doğruya buna karar verilecek. Yargılamanın iadesi isteminde bulunulma süresi, ilamın tebliğinden itibaren 5 yılı geçemeyecek. Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenecek ve ilk olarak yargılamanın iadesi talebinin kabulü veya reddine karar verilecek. TBMM'ce kesinhesap kanunu tasarısının karara bağlanmış olması, şahıs borçlarını etkilemeyecek.-1 AĞUSTOS-5 EYLÜL ARASINDA ÇALIŞMAYACAK-Sayıştay, genel bütçeye dahil olacak. Sayıştay, bütçesini eylül ayı sonuna kadar TBMM'ye sunacak.

Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireler, 1 Ağustos-5 Eylül arasında çalışmayacak. Ancak bu süre içinde Rapor Değerlendirme Kurulu ile Sayıştaya gelecek ivedi işlere, sırayla bir daire bakacak.

Daire Başkanları ve üyelerin, görevlerinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına sebep olan hal veya hareketin görülmesi ya da öğrenilmesi halinde, Sayıştay Başkanı durumu inceledikten sonra disiplin kovuşturması yaptırabilecek.

Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler azledilemeyecek, kendisi istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemeyecek.

Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevlerine, kanunda yazılı haller dışında son verilemeyecek, aylık ve diğer hakları ellerinden alınamayacak.-SİCİLLER, HER TAKVİM YILI SONUNDA DÜZENLENECEK-Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensupları ile savcıların sicilleri her takvim yılı sonunda düzenlenecek.

İki defa üst üste olumsuz sicil alan meslek mensuplarının sicil amirleri değiştirilecek. Üç defa olumsuz sicil alan meslek mensuplarına, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulunun kararı ve Sayıştay Başkanının onayı üzerine emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildirilecek. Bir ay içinde bu davete uymayanlar istifa etmiş sayılacak.

Sayıştay mensupları, özel bir kanun olmadan, kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler yanında paralı veya parasız görev alamayacak ve bilirkişilik yapamayacak.

Denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde, ilgili denetçi tarafından deliller tespit edilerek Sayıştaya bildirilecek. Görevlendirilen dairenin 15 gün içinde yapacağı inceleme sonucunda delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi halinde, dosya savcılığa gönderilecek.

TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen denetim elemanları, Sayıştayı denetleyecek.

TBMM'ye sunulan Sayıştay raporlarının ve Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen denetim elemanlarının hazırladığı denetim sonuçlarının Meclis'te görüşülme esas ve usulleri TBMM İçtüzüğünde belirtilecek. Böylece, TBMM'nin iç işleyişi İçtüzükle düzenlenmiş oluyor.

Kanunla öngörülen yönetmelik ve diğer düzenlemeler, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılacak.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun personeli, araç gereç ve taşınır taşınmaz malları ile bütçesi Sayıştaya devredilecek.

Kanunla Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına 805 kadro ihdas edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:

Sayıştay

19 Aralık 2010 - 10:34:59
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

23:29Crowley: Meclisle temas halindeyiz
23:07GÜNEY KIBRIS'TA TÜRK TAKIMINA SALDIRI
23:00Tasarı bugün meclise gelmeyecek
22:53Ukrayna Parlamentosu sirke döndü
22:07Başbakan Erdoğan Maliki'yi tebrik etti
21:51Sergi açılışında öğrencilere şarap
21:39Başbakan'dan Lefter'e geçmiş olsun dileği
21:38SUİKAST HAZIRLIĞINDA 2 KİŞİ YAKALANDI
21:21Ahmedinejad Türkiye'ye geliyor
20:57'Birlikteliğimizin kaynağı güzel Türkçe'mizdir'
19:53Başbakan Erdoğan'dan Yıldırım'a kutlama
19:41Adana Belediyesi'nde güvenlik arttırıldı
19:19Gül, Prof. Dr. Djukic-Dejanovic'i kabul etti
19:08Erdoğan'dan Obama'ya Nobel göndermesi
18:59Türkiye-Suriye ilişkilerinde örnek süreç
18:52Eski pasaportlar 2015'e kadar kullanılabilecek
18:51Orgeneral Koşaner, Eroğlu'nu ziyaret etti
18:42Tayland Dışişleri Bakanı Kasit, Türkiye'ye geliyor
18:39Gül, Fenerbahçe Acıbadem'i tebrik etti
17:38HSYK, daire başkanlarını belirledi
17:37Yargıtay da "organik bağı" inceleyecek
17:02Dışişleri: Rumların anlaşmaları endişe verici
16:45THY'den "başörtüsü" açıklaması
16:36Gül, diyarbakır'a gidecek
16:35"İsrailliler Kaçkar Dağları'nda dolaşıyor!"
16:17Gül, Türk İnsansız Hava Aracı'nı uçurdu
16:10"Oğlum komutanlar tarafından vuruldu"
15:41DTK ÇALIŞTAYI TASLAĞINA İNCELEME
14:49Balkondan seyretmek ne zaman provokasyon oldu
13:37Kayseri'de yolsuzluk: 7 kişi yeniden gözaltında
Daha fazla haber göster
11:58Eski pasaportlara sınırlama
11:49Celal Talabani Türkiye'de
11:47DTSO ve GÜNSİAD başkanlarına hapis
10:28Türkiye'den Yunanistan'a tarihi jest!
10:05Yargıtay'da 20 bin dosya daha düştü
09:53Sınavda sahtecilikten 2 tutuklama
09:45Tanıklara günlük 12 lira
09:25WASHINGTON'DA TASARI SAVAŞI
09:0650 bin sınır polisi alınacak
00:27ABD'DEN 'ERMENİ TASARISI' AÇIKLAMASI
00:11GnKur'un taraf olması darbe tehdidi midir?
00:07Mahmut Esat Bozkurt'un ölüm yıl dönümü
23:23TAK 37. kuruluş yıldönümünü kutluyor
22:3416 Bakan ikili görüşme gerçekleştirdi
22:31Lefter tedavi için İstanbul'a getirildi
22:3080 Türk işadamı Ukrayna'da mahsur kaldı
22:27Türkiye-Afganistan-Pakistan toplantısı
22:02SAÜ'ye 36 öğretim üyesi alınacak
22:00Arnavutluk'a gönderilen helikopterler döndü
21:57Bilirkişi çıkmazı sona eriyor
21:49KKTC'de 2011 yıılı "çevre yılı" ilan edildi
21:31Erdoğan, Otri ile akşam yemeğinde buluştu
21:10İSTANBUL'DA KANLI REHİNE OPERASYONU
21:07Başkentte elektrik kesintisi
20:58İddialar işkence aracı olarak kullanılıyor
20:38Erdoğan'dan, Obama'ya, tasarıya ilişkin mektup
20:33Lefter İstanbul'a getiriliyor
20:06Erdoğan'dan Eroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti
19:43Çocuk Hastanesi'nde VRE karantinası uzatıldı
19:29Ölümlü trafik kazası zanlısı yarbay tutuklandı
19:19Davutoğlu: avrupa'nın geleceği türkiye'den sorulacak
19:12Başbakan Erdoğan, Eroğlu'nu ziyaret ediyor
18:38ÖSYM'ye güvenin yeniden kazandırılmasını istiyoruz
18:24Kahraman Sadıkoğlu talimatla ifade verecek
17:58Bakanlar kurulu toplantısı sona erdi
17:52Suriye Başbakanı Itri Türkiye'ye geldi
17:37ŞİLİLİ MADENCİLER NAKŞİ ŞEYHİNE KOŞTU!
17:12DHKP-C bombaları Ergenekon ile aynı seri
16:57Davutoğlu'ndan Demoklas benzetmesi
16:47Rektör İnanç: Gerekli olduğunda polis girmeli
16:33Hedefteki adam Ökkeş Şendiller konuştu
16:20Haberal'ın avukatı: Rapor talebimiz olmadı
16:17Savarona davasında 4 kişi tahliye edildi
16:04DOMUZ BAĞI İLE FUHUŞA ZORLANDILAR
15:37BDP'liler polise teşekkür etti
14:47"Sahte ruhsat"tan tutuklama kararı çıktı
14:39Avrupa'daki Müslüman öğrenciler için bir ilk
14:12ŞAHİN'DEN BDP'YE SERT ÇIKIŞ
14:07Eski pasaportlar 2011'de kalkıyor
13:53Helikopter ihalesinde şirketle görüşülmedi
13:44Savarona davası: Tevfik Arif suçlamaları reddetti
13:21Ülkü Ocakları'ndan "Maraş" açıklaması
12:47Gül'den Eroğlu'na ziyaret
12:45Yolcular Paris'te mahsur kaldı
12:17Melih Gökçek Bükreş'te
11:57Başsavcılık Silvan'da soruşturma başlattı
11:52ERDOĞAN'DAN İSRAİL VE SURİYE'YE MESAJ
11:36Savarona Yatı zanlıları hakim karşısında
11:28Haberal'ın ATK'ya sevkini engelleyen yeni rapor
10:32'Türkiye'ninki görülmemiş küstahlık'
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Aliya RAHTE
İftiranın “Ama Böyle”si!
 
 
Ayhan BİLGEN
Bu kafayla özerklik de böler, anadil de!
 
 
H. Vicdan TEKİN
Ya varolursun ya kaybolursun
 
 
Necmettin EVCİ
YÖK öyle dava
 
 
Sami NOGAY
Meslek liseleri yanıyor
 
 
 
 
2013'te hedef enflasyon yüzde 5
 
Şahin: BDP Türkçe dili resmî görüyor
 
Yargıtay'da 20 bin dosya daha düştü
 
DTK ÇALIŞTAYI TASLAĞINA İNCELEME
 
YURTKUR'DAN 150 BİN ÖĞRENCİYE BURS
 
 
 
 
 
 
 
Burjuvazi peygamberinin adı Freud'dur. Dini, cinselliktir. Mâbedi, Freudizmdir. Ve mâbette kesilen ilk kurban da kadının insanî değerleridir.
ALİ ŞERİATİ
 
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.547
1.557
 
 Euro
2.030 2.045
 
 Sterlin
2.383 2.425
 
 Altın
68.96 69.24
 
 IMKB
64819  
 
 
Sacit Adalı: Ülke uçurumdan döndü...
 
Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Sacit Adalı ilk kez konuştu AK Parti kapatma davasında ara çözüm bulundu, ülke uçurumdan döndü.
 
 
 
 
  10 yıldır Doğan Grubu'nda olan o isim ayrılığını e-mail ile duyurdu. D-Smart ve Smile adsl Şirketleri Yayın Grup Başkanı Murat Saygı, Doğan Medya Grubu'ndan ayrıldı.  
 
 
 
  Medyada ilginç promosyon! Damacana su alana dergi bedava!    
 
 
 
 
Dünyanın gündemine oturan WikiLeaks hakkındaki kanaatiniz nedir?
 
Örnek bir gazetecilik yapan, korkusuz bir site.
 
WikiLeaks, ABD, İngiltere ve İsrail'in yürüttüğü yıldırma stratejisine alet oluyor.
 
Dünyada artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Herkes şeffaf olmalı. WikiLeaks bu açıdan iyi bir iş başardı.
 
Bu belgeler İslam coğrafyasını birbirine düşürüp parçalamak için yayınlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 mostbet

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin