DOLAR 1.547 - EURO 2.041 - ALTIN 68.36 - IMKB 63524
Cumartesi 18 ARALIK 2010
Doğan Rusya'daki gazetesini satabilir Tofaş: 92 - Oyak Renault: 68 Mersin Büyükşehir Bld: 71 - Banvit: 80 Yaşlı çift evde ölü bulundu. Işık Koşaner görevden alınsın FENERBAHÇE:1 - SİVASSPOR:0 (2. yarı) Kadın garson çalıştıran birahaneye saldırı Sınavda cevap anahtarı cebe geldi: 7 gözaltı KOCAMAN KADRODA SÜRPRİZ YAPTI KILIÇDAROĞLU, SAV'IN İZİNİ TAMAMEN SİLDİ habertaraf.com
 
 
 
Gizli tanıktan şok “Balyoz” itirafları
 
 
 
 
Ahmet ASLAN
AK Parti'nin küçük korkuları
 
 
 
Okur Temsilcisi
İlginç videolar
 
 
 
 
Necip Hablemitoğlu'nun ölümünün yıl dönümü
 
 
 
 
 
Yeni Akit
Abdurrahman DİLİPAK
Balyoz
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Müfettişten Başbakan olmaz
 
 
Zaman
Ahmet Turan ALKAN
AK Parti'nin delegeleri, öteki partilerin delegelerine benzemez
 
 
Radikal
Akif BEKİ
CHP'de blok liste felaketi
 
 
Yeni Şafak
Ali BAYRAMOĞLU
Koşaner ve tortu...
 
 
Milliyet
Aslı AYDINTAŞBAŞ
Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Anahtar kelime umut’
 
 
Akşam
Burhan AYERİ
Kamuoyu işte budur
 
 
Radikal
Cüneyt ÖZDEMİR
Kim milletvekili olsun kurultayı
 
 
Zaman
Ekrem DUMANLI
Mevlâna'dan utanmak
 
 
Sabah
Emre AKÖZ
Diline asıl hâkim olması gereken askeriyedir
 
 
Star
Ergun BABAHAN
Siyaset gereğini yapar
 
 
Bugün
Gültekin AVCI
Ergenekon'un askeri ayağı görünecek mi?
 
 
Yeni Şafak
Kürşat BUMİN
İmdat! Çiller siyasete dönüyor!
 
 
Millî Gazete
Mehmet Şevket EYGİ
Akşam'ın iftiraları
 
 
Akşam
Nagehan ALÇI
Eski PKK'lı anlatıyor-2
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
Kayseri olayında iddialar ve gerçekler
 
 
Bugün
Nuh GÖNÜLTAŞ
Kuruluş!
 
 
Vatan
Ruşen ÇAKIR
Kürt sorununun kalbi “dil sorunu”
 
 
Milliyet
Taha AKYOL
Kerbela’yı anlamak
 
 
 
 
Lütfi BERGEN
 
Alper GÜRKAN
 
Ergun BABAHAN
 
Mehmet Şevket EYGİ
 
Ahmet KEKEÇ
 
 
 
"Servetim temiz, Tek Parti Dönemi hariç!"
 
 
 
Geçtiğimiz haftanın oldukça yoğun gündemi içinde bir konu yeterince tartışılmadan unutulacak gibi.
 
Doç. Dr. Yusuf Tekin'in analizi

Başbakan kamuoyunda çokça tartışılan bir internet sitesinde kendisinin İsviçre’de değişik bankalarda hesabının olduğuna dair bilgileri dile getiren Kılıçdaroğlu’na rest çekti ve böyle bir hesabının bulunması halinde bütün mal varlığını CHP’ye bağışlayacağını ilan etti. CHP Genel Başkanı ise cevabında, partisinin “kirli parayla” ve “haram parayla” ile işi olmadığı mealinde sözler söyledi.

Belli ki Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişi hakkında yeterince bilgi sahibi değil.

Çabuk unutma hastalığıyla malul bir toplumuz. Ya da birileri bizi öyle sanıyor. Yakın zamanlardaki koalisyon ortaklığı döneminde yaşananları, bir zamanlar sahip oldukları yerel yönetimleri neden kaybettiklerini, İSKİ skandalı örneğinde darbı mesel halini almış yolsuzlukları geçelim. “O partinin adı SHP’ydi”, “biz yapmadık, ortağımız yaptı”, “Sosyal Hırsızlar Partisi”… Bütün bunlar hiç söylenmedi sayalım. Hatta hepsi yalandı sayalım.

Ancak Sayın Genel Başkan’a, başında bulunduğu partinin geçmişini bilmeden bu “haram para” konusunu fazla kurcalamaması gerektiğini hatırlatalım. 

Tek parti döneminde CHP yöneticilerinin, üyelerinin ya da yetkililerinin kişisel çıkar elde etme yönündeki yolsuzluk ve hatta hırsızlık söylentilerini bir yana bırakıyorum, bunlar her zaman olabilir. Ama ben bu partinin uzun geçmişine içkin olan sistematik ve yapısal bir haramdan söz ediyorum. Kılıçdaroğlu’nun Celal Bayar’ın mezarını ziyaret etmesini de fırsat bilerek 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelen ve kurucularının neredeyse tamamı eski CHP’li olduğundan tek parti döneminde yaşananları yakinen bilen DP yöneticilerinin 1953 yılı Aralık ayında gündeme taşıdıkları bir “iade meselesi”ni TBMM tutanaklarından hareketle hatırlatmak istiyorum.

6195 Sayılı CHP’nin Haksız İktisaplarının Hazineye Devri Hakkında Kanun

1953 yılı sonunda TBMM’nde tek parti döneminde CHP’nin parti tüzel kişiliğine mal varlığı olarak kaydettiği haksız iktisapların yeniden asıl sahiplerine ve hazineye devredilmesine dair bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu kanun teklifinin gerekçesinde CHP’nin tek parti dönemindeki uygulamalarına şu ifadelerle yer verilmiştir:

“… iktidarda bulunan parti lehine;
1. Devlete, hususi idarelere, belediyelere, köylere, evkafa, iktisadi Devlet Teşekküllerine karşılıksız veya sembolik denecek kadar az bir bedelle gayrimenkul ferağları yaptırılmış;
2. Tahsisatı mestureden, il bütçelerinden paralar verilmiş;
3. Mânevi şahsiyeti bile olmıyan halkevlerine sarf edilmek kaydiyle Devlet, belediye, köy ve vilâyet bütçelerinden tahsisat ayrılmış;
4. İçtimai yardım diye birinci fıkrada yazılı müesseselerden para temin edilmiş;
5. İçtimai mevzulara sarfedilmek kaydiyle hayır cemiyetlerine bütçelerden ayrılan tahsisat iktidar partisi faaliyetlerine sarf ettirilmiş;
6. iktidar partisine ait muamelelerin damga pulundan, teberruların mevhubat ve Kazanç Vergisinden, halkevlerine dışarıdan getirilen eşyanın Gümrük Resminden muafiyetine, ihtiyaçtan fazla gayrimenkullerin tasfiyesine mütaallik Cemiyetler Kanunu hükmünden iktidar partisinin istisnasına dair kanunlar çıkartılarak imtiyazlar sağlanmış;
7. ikinci Dünya Harbi sırasında lâstik, gaz, benzin ve saire gibi nedret kesbeden ihtiyaç maddelerinden Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtına tahsisler yapılmış, resimleri verilmiyerek gümrüklerde bırakılan malların aynı yahut satış bedellerinin tamamı veya bir kısmı partiye verilmiş;
8. Bu teşriî ve idari yollardan temin edilen menfaatlerden başka Devlet nüfuzundan istifade suretiyle kanunlara aykırı olarak cereyan etmiş, elem verici muameleler vardır. Bu arada Türkocakları, Muallimler Birliği gibi teşekküllerin feshettirilerek mal ve haklarının Cumhuriyet Halk Partisine devrettirilmesi, iane namiyle parti hesabına halkın büyük kitlesine ağır nakdî, malî ve bedenî külfetler tahmili, bâzı mali müesseselere fahiş fiyatla satın aldırılarak düşük bir bedelle dolambaçlı yollardan, gayrimenkuller devrettirilmesi zikredilebilir.” (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt: 26, 17. Birleşim, 14.12.1953, s. 162)
…………….
Kuşkusuz çok ama çok eksik bir liste bu. Bu listede kendilerine tahakkuk ettirilen Varlık Vergisi’ni ödeyebilmek için elindeki gayrimenkul mal varlıklarını yok pahasına dönemin “önde gelen” kişilerine –ki tahmin edin, ülkede tek bir parti varken bu önde gelen kişiler hangi partidendi- satmak zorunda kalmalarına yer verilmemiş. Yine aynı şekilde yerel düzeyde etkin eşrafın hazineden veya zor durumdaki insanlardan güç kullanarak alıp, kişisel servetlerine ekledikleri mal varlıkları dahil edilmemiş. Amele sandıklarına bile tamah etmeye varıncaya kadar dönemin önde gelenlerince el uzatılan haramlar da yok bu listede.

Ama olanı bile yetmiş ve gerekçenin sonunda “… Cumhuriyet Halk Partisinin 1932 -1950 seneleri arasında parti tüzüğüne göre teşkilâtından temin ettiği meblâğ ancak 388.113 lira” iken, “yine bu müddet zarfında … yalnız Devlet Bütçesinden 27.366.150 lira”, “Genel Başkanlıktan yani mestureden 9.248.819 lira” ve halkevleri namına 1932 - 1950 seneleri arasında bir kısım hususi idareler, belediyeler, köy sandıkları ve Belediyeler Bankasından ödenen para 21.014.522 lira” kayıtlarıyla ortaya konmuş. (Aynı tutanak, s. 165)

Kanunun gerekçesinde bunlara ilave olarak partinin Balıkesir, Edirne, Eskişehir, İzmir ve Eminönü gibi yerel teşkilatlarının sahip olduğu gayrimenkuller hakkında da dikkat çekici örnekler yer almış.

Kanun lehinde görüşlerini açıklayan Başbakan Adnan Menderes gerekçede özetlenen hususla ilgili şu genellemeyi yapıyor: “Yalan söylemiştir. Biz Halk Partisinin mallarını almıyoruz. Halk Partisinin mallarının bir parası dâhi mevzuubahis değildir. Halk Partisinin bütün mallan kendisinin olsun ve fakat H. P. sinin malı olanlar kendisinin olsun. % 96 sı gasba dayanıyor.” (Aynı tutanak, s. 172)

İnsanın aklına hemen iktidar partisinin muhalefeti ezmek için düzmece rakamlar ortaya koymuş olabileceği gibi bir ihtimal geliyor. Çünkü bir siyasi partinin kamu kaynaklarını kendi çıkarları için açıkça peşkeş çekmesinden başka bir anlam taşımıyor. Şahsen benim aklıma ilk gelen şey, DP’nin sunduğu bu verilerin abartılı olduğu yönünde idi.

Ancak CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün kanun aleyhine TBMM kürsüsünden yaptığı konuşma benim bu konudaki kuşkularımı giderdi. Çünkü İnönü, konuşmasında bu rakamların yalan yanlış olduğuna dair en küçük bir ifadeye konuşmasında yer vermemiş. Onun yerine oldukça tanıdık bazı cümleler kullanmış; örneğin iktidarın otoriter bir rejim kurma eğiliminde olduğunu, hukuk dışı bir rejimin kurmakta olduğu ve düşme telaşıyla davrandığını ileri sürmüş. Merak edenler İnönü’nün konuşmasının metnini aynı tutanakların 168-169. sayfalarından okuyabilirler.

Kanunun akıbeti ne oldu dersiniz?

Tasarı 1953 yılı sonunda DP oylarıyla 6195 sıra sayısı ve “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Haksız İktisaplarının Hazineye Devri” başlığıyla kanunlaşıyor ve CHP’nin el koyduğu maddi değerler ondan geri alınıyor. Ama aradan tam 12 yıl geçtikten sonra, CHP’nin yardımına yine cunta ve yargı yetişiyor. Kanun yürürlüğe girdikten tam 12 yıl sonra, yani 27 darbesi olup, 1961 Anayasası yürürlüğe konulup, Anayasa Mahkemesi kurumsallaştıktan sonra, CHP kanunun iptali için dava açıyor. 1961 Anayasasının Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma süresi başlıklı 150. Maddesi’nde kanunların Resmi Gazete’de ilanından sonra 90 gün içinde dava açılabileceği hükmü mevcutken Mahkeme davayı kabul ediyor. Ve akabinde de tahmin ettiğiniz gibi Yüksek Mahkeme bu kanunu iptal ediyor. Ve “tüyü bitmedik yetim hakkı”nı yetimden alıp yine CHP’ye veriyor.

Şimdi CHP Genel Başkanı’nın partisinin “kirli ve haram para” ile işinin olmadığını söylüyor. Aklıma ünlü bir zenginin sözleri geldi. “Servetimin tek kuruşunun dahi verilmeyecek hesabı yoktur”, diyordu o zengin ve ekliyordu “ilk beş yıl hariç”…

(www.sde.org.tr)

Anahtar Kelimeler:

Kemal KılıçdaroğluErdoğan

15 Aralık 2010 - 11:09:15

 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.537
1.547
 
 Euro
2.026 2.041
 
 Sterlin
2.375 2.420
 
 Altın
67.92 68.36
 
 IMKB
63524  
 
 
Hayat arkadaşı idik, rol arkadaşı olduk...
 
Merakla beklenen Sultanın Sırrı nihayet vizyona girdi. Ömer Erbil'in senaryosunu yazdığı ve Hakan Şahin'in yönettiği 'Sultanın Sırrı' filmi, II. Abdülhamit'e ait bir sırrın peşinde koşan iki Amerikan ajanının mücadelesini ele alıyor.
 
 
 
 
  WASHINGTON- ABD'nin bilimi destekleyen, hükümete bağlı önemli kuruluşu Ulusal Bilim Vakfındaki tek Türk direktör Semahat Demir, beyinle ilgili hem hastalıkların teşhis ve tedavisi hem de beyin-bilgisayar arafazları konusunda önemli çalışmalar bulunduğunu belirterek, 'uzun vadede insansı robotların gerçek olacağını' söyledi.  
 
 
 
  Türkiye'de tartışma konusu olan devşirme atletler, meclisin gündemine ilginç bir olayla taşındı    
 
 
 
 
Dünyanın gündemine oturan WikiLeaks hakkındaki kanaatiniz nedir?
 
Örnek bir gazetecilik yapan, korkusuz bir site.
 
WikiLeaks, ABD, İngiltere ve İsrail'in yürüttüğü yıldırma stratejisine alet oluyor.
 
Dünyada artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Herkes şeffaf olmalı. WikiLeaks bu açıdan iyi bir iş başardı.
 
Bu belgeler İslam coğrafyasını birbirine düşürüp parçalamak için yayınlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 mostbet

mostbet

Mostbet AZ
 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


mostbet login  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin