DOLAR 1.501 - EURO 1.931 - ALTIN 60.41 - IMKB 60608
Salı 14 EYLÜL 2010
BAE'den turizm projelerine 234 milyar Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın görünümü Kocaoğlu: Sezen Aksu adını kaldırmak yanlış Başoğlu: Demokrasinin kara lekeleri temizlendi Galatasaray:1 - Gaziantepspor:0 Yüksekova YİBO'da patlama Çelik: Muhalefet gereken dersi çıkartamadı Trabzonspor:6 - Sivasspor:1 Özbek lider Kerimov BM zirvesine katılacak. Erdoğan, Milli Takımı oyuncularına ödüllendirdi habertaraf.com
 
 
 
Türkiye-Çin ilişkileri: Çin’in gözünde Türkiye
 
 
 
 
Murat KOÇAK
Hadi Hayırlı Traşlar…
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Bizans İmparatoru V. Konstantin
 
 
 
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Korku imparatorluğunun sonu
 
 
Milliyet
Aslı AYDINTAŞBAŞ
Derin Ak Parti’de zafer gecesi
 
 
Radikal
Cengiz ÇANDAR
12 Eylül'ün zincirleri kırıldı
 
 
Zaman
Ekrem DUMANLI
Ders olsun!
 
 
Sabah
Erdal ŞAFAK
Daha demokratik güne merhaba
 
 
Star
Mehmet ALTAN
Yeni dönemin ilk analizi
 
 
Yeni Şafak
Mehmet ŞEKER
İnönü'nün "Pilli demokrasi"sini unutmayalım
 
 
Hürriyet
Nuray MERT
Referandumun gösterdikleri
 
 
Vakit
Nusret ÇİÇEK.
Şimdi iş Adalet Bakanı’na kalıyor
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
Halka güveneceksin kardeşim!
 
 
Vatan
Ruşen ÇAKIR
Niye böyle oldu? Bundan sonra ne olur?
 
 
Yeni Şafak
Salih TUNA
Yavşaklar!
 
 
Star
Şamil TAYYAR
Sandıktan çıkan 13 mesaj
 
 
Akşam
Serdar AKİNAN
Sandığın sonucu: Muhatap Öcalan
 
 
Millî Gazete
Sinan BURHAN
Ximdi yara sarma zamanı...
 
 
Radikal
Tarhan ERDEM
CHP ne yapacak?
 
 
 
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
 
Aliya RAHTE
 
Necmettin EVCİ
 
İlhan AKKURT
 
 
 
YÖK'ten ÖSYM ile ilgili düzenleme teklifi
 
 
 
YÖK'ün, KPSS ile ilgili iddialar gündeme gelmeden önce hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sunduğu kanun taslağında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler öngörülüyor.
 
Taslakta, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve sınav güvenliğinin sağlanması, sınavlarda görev alacak kişilerin uyması gereken kuralların yönetmelikle düzenlenmesi ve görevli kişilerin ÖSYM'nin belirlediği kurallara titizlikle uyması hükmü yer alıyor. Kurallara uygun davranmadığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerince cezalandırılmaları için soruşturma yürütülmesi kuralı getiriliyor. Soru hazırlanmasından sınavın son aşamasına kadar görev alanlar, belirlenecek kurallara titizlikle uymakla yükümlü tutulurken, kuralara uymayanların TCK'ya göre cezalandırılması isteniyor.

Taslak, isteyenin istediği zaman bilgisayar ortamında sınava girebilmesine olanak sağlayacak TOEFL benzeri sınav gibi uygulamaların da önünü açıyor.

Geçen Haziran ayında hazırlanarak MEB'e sunulan taslakta, ÖSYM ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere gidiliyor.

Taslakta ÖSYM, ''yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan YÖK kararı gereği veya ilgili mevzuatta öngörülen her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarını ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik olarak mevzuatta öngörülen sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini, özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini ücret karşılığında yapan, YÖK ile ilişkili özel bütçeli bir kuruluş'' olarak tanımlanıyor.

GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Yükseköğretim ile ilgili bütün sınavların usul ve esasları ile tabi olacağı kuralların YÖK'ün onayıyla gerçekleşeceği belirtilen taslakta, öne çıkan düzenlemeler şöyle:

- ÖSYM'nin sınav hizmetleri, merkeze doğrudan bağlı olarak oluşturulan sınav koordinatörlükleri ve gerekli hallerde illerde oluşturulan il temsilcilikleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlükleri ve il temsilciliklerinin çalışma usul ve esasları bu birimlerde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, birimlerin teknik altyapılarının oluşturulması, cari ve diğer giderlerin ödenmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

- Yükseköğretim kurumları ve MEB başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının sınav yapmaya uygun mekanları ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda kullanılabilir. Kamu kurumlarında çalışan personel de bu sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilebilir. Sınavlarda görevlendirilenlerin herhangi bir nedenle bu görevden çekilebilmeleri, mazeretlerinin ilgisine göre üniversite rektörleri, mülki idare amirleri veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mümkündür.

- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen seviye tespiti veya yarışma sınavları, o alanla ilgili öğretim elemanı veya uzmanlar tarafından hazırlanan soruların, tüm adaylara farklı mekanlarda eş zamanlı olarak sorulduğu kağıt ortamında yapılan sınavlar veya ilgili soruların alan dağılımı ve zorluk düzeyine göre güvenli biçimde saklandığı zengin bir soru bankasından, başvuran her bir adaya farklı zamanlarda farklı soruların sorulabildiği bilgisayar tabanlı sınavlar biçiminde yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının elektronik veya kağıt ortamında güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlerin usul ve esasları ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken kurallar yönetmelikle düzenlenir.

- Sınavlar, bilimsel özerklik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Soru hazırlanmasından sınav salon güvenliğinin sağlanmasına kadar sınav süreçlerinin herhangi bir aşamasında görev alanlar ilgili yönetmelikler çerçevesinde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür. Kurallara uygun davranmadığı tespit edilenler hakkında kadrosunda bulundukları kurumlar tarafından disiplin soruşturması açılmasının yanı sıra, fiilin mahiyetine göre Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257 veya 258. maddesi hükümlerine göre cezalandırılmalarını temin için adli soruşturma yapılır.

(TCK'nın ''Görevi kötüye kullanma'' başlıklı 257. maddesi ile ''Göreve ilişkin sırrın açıklanması'' başlıklı 258. maddesi, bu kapsama giren fiilleri nedeniyle kamu görevlilerine çeşitli sürelerle hapis cezası öngörüyor.)

ÖSYM YÖNETİM KURULU NASIL OLUŞACAK?

- ÖSYM Başkanlığının yönetimi ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı tarafından profesör unvanına sahip üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına atanır. (Mevcut durumda ÖSYM Başkanı'nın profesör olma şartı yok ve başkan 6 ay için atanıyor.) ÖSYM Başkanı da Yönetim Kurulu üyelerinden birini ÖSYM Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkezin karar organı olan Yönetim Kurulu, ÖSYM Başkanı dahil 7 kişiden oluşur.

- Yönetim Kurulu'nun başkan dışındaki üyeleri, Devlet Personel Başkanlığından daire başkanı veya üstü görevde çalışan 1, YÖK'te daire başkanı veya üstü görevde çalışan 1, MEB'den ölçme ve sınav konularında uzman daire başkanı veya üstü görevlerde çalışan 1; ÖSYM Başkanı'nın önerdiği, üniversitelerde merkezin görev alanına giren konularda görev yapan 6 aday arasından YÖK Genel Kurulu tarafından seçilen 3 öğretim üyesinden oluşur. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Başkan ve Başkan Yardımcısı dışındaki üyelerin asli görevleri devam eder. Yönetim Kurulu ÖSYM Başkanı'nın çağrısı ve oluşturduğu gündemle en az 5 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan'ın oyu yönünde karar alınır.

ÖSYM YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

Taslakta, ÖSYM Yönetim Kurulu'nun görevleri de şöyle sıralanıyor:

- Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanmasına veya sınavların yapımına yönelik olarak gerekli komisyonları oluşturmak ve bu komisyonlarda veya sınavların icrasında görevlendirilen kişilere yapılacak ödemelerin miktarını tespit etmek.

- Sınavların yürütülmesinde gerek duyulan açıklama, belge ve dokümanları onaylamak.

- YÖK'ün öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri de karşılamak üzere merkezin yıllık iş planlarını oluşturmak.

- Sınav, ölçme-değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri; kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.

- Kurallara uyulmadığı tespit edilen durumlarda veya zorunlu hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar vermek.

- ÖSYM temsilciliklerinin kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.

- Başkan tarafından gündeme alınan, merkezin görev alanına giren diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Taslakta, sınav hizmetlerinin zamanında, aksatmadan ve etkin biçimde yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınabileceği vurgulanıyor.

ÖSYM'DE ÇALIŞACAKLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Taslakta, ÖSYM'de görev alacakların özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bu çerçevede, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alanlara, belirli gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutarın iki katını geçmeyecek biçimde, görevin önem ve güçlüğüne göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ücret ödenmesi öngörülüyor. Bu görevlilerin görevleri süresince kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve sosyal tesislerinden ilgili kamu kurum ve kuruluşunun personeline yararlandırılan şartlarla yararlanmaları hükmünün yer aldığı taslakta ayrıca, ''Soru yazımı, denetimi ve sınavların değerlendirilmesi ve özürlü adaylara ilişkin sağlık raporlarının incelenmesinde kısmi ve tam zamanlı olarak ÖSYM'de görevlendirilenler kendi kurumlarındaki aylık ve diğer sosyal haklarını almaya devam ederler'' deniliyor.

ÖSYM Başkan ve yardımcısına yapılacak ödemelerin YÖK Yürütme Kurulu üyelerine ödenen ücreti geçmeyecek biçimde Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi hükmünün yer aldığı taslakta, bu kişilerin tam zamanlı görev yapacakları ve bu görevleri süresince başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli veya ücretsiz iş göremeyecekleri şartı getiriliyor. Ancak kamu görevlisi iken bu göreve getirilenlerin her türlü haklarının saklı kalacağı ve kurumlarından ücretsiz izinli sayılacakları hükmüne de yer veriliyor.

10 Eylül 2010 - 12:11:50
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

15:07Sağlık Bakanlığınden velilere mektup
14:59Tatil bitti çocuğunuz okula hazır mı?
10:30Minik öğrenciler için ders zili erken çalıyor
08:39Yüzme 'seçmeli ders' oldu
16:49MEB: Van ve Hakkari'de sorun yok
13:19Yüzme 'seçmeli ders' oldu
12:11YÖK'ten ÖSYM ile ilgili düzenleme teklifi
20:47Sınav skandalları yeni bir sınav sistemi doğuruyor
10:38Üniversiteler de 'bağış' topluyor
11:05"Okula başlayan çocuğa böyle davranın"
16:15Minikler için okul erken açılacak
12:44Çocuğunuzu okula hazırlayın yoksa...
12:36Anadolu Liselerine yedek liste müjdesi -ÖZEL-
08:44İnternetten ücretsiz dil öğrenilebilecek
14:00YÖK önünde 'KPSS iptal edilmesin' eylemi
12:24YÖK Başkanı Özcan: Hatamızı telafi edeceğiz
12:00Türkiye'nin ilk 'tıp hukuku' OMÜ'de olacak
10:30Öğretmen açığına karşı unutulan formül
08:34MEB'den ''ücretli öğretmenlik'' formülü
08:26Hükümetten üniversite öğrencilerine sürpriz
01:19"İzli Defter" dünya gözdesi olma yolunda
09:40KPSS'de bir testte daha kopya ihtimali çıktı
00:04Bu yuva özgür kuşlar yetiştirecek!
17:26ZKÜ'de kayıtlar başladı
16:13SAÜ'de ilk gün 3 bin 500 öğrencinin kaydı yapıldı
15:32Cezacı öğretmenin ataması yapıldı
15:15AİBÜ'de kayıtlar başladı
15:11Selçuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
14:25EÜ'ye 10 bin 931 öğrenci kayıt yaptıracak
13:29Üniversitelerde öğrenci kayıtları başladı
Daha fazla haber göster
13:21YURTKUR sonuçları açıklandı
12:02Eğitim sistemi tamamen değişmeli
11:32Üniversite öğrencilerinin kuyruk çilesi
08:20Üniversitelere kayıt heyecanı başlıyor
18:36Öğretmen atamaları ertelendi
12:49Fırat Üniversitesi heyeti Hollanda'da
14:34KPSS sorularının sızdırıldığı belgelendi
09:15Kurunun yanında yaş da yanıyor
23:12Cihan Burç İlköğretim Okulu'ndan iftar
23:11Aziziye Eğitim Kurumları'ndan 'altınlı' iftar
21:17Elazığ'a Meslek ve Özel Eğitim Lisesi açılacak
23:34YÖK: Kopya ile ilgili sonuç açıklanacaktır
21:22YÖK 23 fakülteye yeni dekan atadı
18:43Pervari'de Okul Gelişim Programı uygulanacak
15:01KPSS'nin iptali için dava açıldı
22:02Tuna-Der Genel Başkanı Turgut: 8 şubeye ulaştık
14:50Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kuruldu
08:56KPSS'de bir yılda nasıl dahi oldular!
13:27Yurt ve kredi başvuruları yarın son
10:22ÖSYM: Kopyanın kanıtı yok
09:10ÖSYM'nin şifresi internete düştü
08:38KPSS için en vahim iddia
08:31ÖSYM tıkandı, soruşturma yürüyemiyor
06:37Kopyaya rağmen 30 bin atama
11:49MEB: İspata kadar KPSS geçerlidir
11:13İzmir Üniversitesi'ne ilgi devam ediyor
09:19''KPSS birincileri''nin ilginç bağlantıları
19:37Trabzon en fazla öğrenci yerleştiren 19. il oldu.
09:55Ne kanıtlandı, ne yalanlandı, sıkıntı kapıda
17:29Kredi Yurtlar Kurumu'nun sitesi çöktü
13:582. yerleştirme kayıtları başladı
13:31Orucu bozan ve bozmayan durumlar
09:07İslam'da ölüm ve ahiret hayatı
08:30ÖSYM'den önemli KPSS açıklaması
12:47KPSS'de nahoş kokular!
16:01Eskişehir FEM'in KPSS başarısı
09:29Orucun ve Ramazan ayının fazileti
09:12Oruçla ilgili çeşitli sual cevaplar
14:40Rize'de 11 yeni okul hizmete açılacak
13:49Açık lise kayıtları pazartesi başlıyor
13:26KPSS sonuçlarına isyan sürüyor
08:51LYS sonrası 110 bin kontenjan boş kaldı
18:16ÖSYM KPSS'de yine yanlış yaptı
17:31Yurt ve kredi başvuruları başlıyor
16:32Antalya, üniversiteye yerleştirmede birinci
12:04LYS ile 561 bin aday yerleştirildi
08:24LYS sonuçları açıklandı -TIKLA ÖĞREN-
14:45LYS sonuçları yarın açıklanacak
16:42ÖSYM'den LYS sonuçları açıklaması
16:396 bin boş pozisyona 671 başvuru yapıldı
13:39ÖSYM'nin sitesi çöktü
08:31KPSS sonuçları bugün açıklanacak
19:29Bilişimci muhtarlar sertifikalarını aldı
15:05MEB yer değiştirme süresini uzattı
10:18Kızlar ayrı erkekler ayrı eğitime evet
15:10Haber bekleyen öğretmene müjde
13:28Kız-erkek öğrencilerin ayrılmasına karşı değilim
19:23GAP bölgesi tarımsal eğitim yayınları hazır
15:59Çubukçu: Sözleşmeli öğretmen olmasaydınız
11:42Ortaöğretim ön kayıtlar başladı
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Adem Yavuz IRGATOĞLU
Hani AK Parti’ye güven oylamasıydı?
 
 
Aliya RAHTE
MHP ile CHP kan gruplarına baktırsınlar
 
 
İlhan AKKURT
Referandum gerçeği ve Türkiye
 
 
Mansur Tuncay TAŞÇI
Netekim Kemal efendiye üzüldüm...
 
 
Mustafa Yahya COŞKUN
Oy pusulasının "hayır"ını, oyunun hayrını göremedi
 
 
Taha KURUTLU
Statüko’nun hezimeti
 
 
 
 
Halk yönetime el koydu
 
Erdoğan, Gülen'e selam gönderdi
 
ABD şampiyon, Türkiye ikinci oldu
 
Kılıçdaroğlu'dan ilk açıklama
 
TEM'deki kazada ölü sayısı 11'e yükseldi
 
 
 
 
 
 
"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es!"
Necip Fazıl Kısakürek
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.491
1.501
 
 Euro
1.916 1.931
 
 Sterlin
2.290 2.330
 
 Altın
59.97 60.41
 
 IMKB
60608  
 
 
Yeni trend internet fotoğrafçılığı...
 
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı fotoğraflarla ismini duyuran fotoğraf sanatçısı Onur Bacacı ile fotoğrafçılık sektörünün sorunlarını ve internette hızla önemini arttıran internet fotoğrafçılığı üzerine konuştuk.
 
 
 
 
  Başkan Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman’dan dert yandığı öğrenildi...  
 
 
 
  Twitter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme de Bilal Erdoğan'dan...    
 
 
 
 
Referandum sonucunu nasıl buldunuz?
 
Evet oranını daha yüksek bekliyordum
 
Hayır oranını daha yüksek bekliyordum
 
Evetçiler iktidar gücünü kullandı
 
CHP ve MHP yanlış politika izledi
 
 
 
 
 
 
 

Mostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin