DOLAR 1.518 - EURO 1.931 - ALTIN 61.34 - IMKB 61030
Çarşamba 8 EYLÜL 2010
Arınç: Balyoz, tuzak kuranların başına indi Türkiye puanını 6'ya çıkardı Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi Bayram için sürücülere kaza uyarısı Türkiye: 3 - Belçika: 2 MAÇ SONUCU Erdoğan: Çıkar cübbeni çık meydana Pakistan'da ölü sayısı 16'ya yükseldi Ülkelerin borsalarındaki son durum Borsa, günü 60.746 puandan tamamladı Dolar 1,512 TL, euro 1,927 TL habertaraf.com
 
 
 
Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
 
 
 
 
Umut BULUT
Hanefi Avcı Simonlaşıyor
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Hangi futbolcuların doğum günü?..
 
 
 
 
 
Hürriyet
Ahmet HAKAN
Rahibe afişine dair (2)
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Ne Sezen’i? Sen Hurşit Tolon’a sahip çıkmış adamsın!
 
 
Milliyet
Can DÜNDAR
''Sıra bizde'' arsızlığı
 
 
Hürriyet
Ertuğrul ÖZKÖK
Ahmet Hakan'a itirazım var
 
 
Vatan
Güngör MENGİ
Sakalını berberde kestirenlere dikkat
 
 
Yeni Şafak
Hakan ALBAYRAK
HAYIR hikâyeleri
 
 
Milliyet
Hasan CEMAL
12 Dev Adam'ın otobüsünde Cem Yılmaz!
 
 
Akşam
Hüsnü MAHALLİ
Erdoğan ve Türkiye
 
 
Yeni Şafak
İbrahim KARAGÜL
BlackBerry, istihbarat savaşı ve vahim gerçek
 
 
Star
İbrahim KİRAS
Özür dilemek CHP’yi küçültmez
 
 
Zaman
İhsan DAĞI
MHP'nin geleceği CHP'ye emanet
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Anketler bir gün seçimlerin yerine geçebilecek mi?
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
Referandum'un Daltonları
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
CHP'nin parası yok mu?
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
'Yüksek yargı eliti'nin hegemonyası...
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Ey, 12 Eylül'le hesaplaşılacağını düşünenler...
 
 
Vatan
Ruhat MENGİ
Milli iradeye güvenmek!
 
 
Sabah
Yavuz DONAT
Gülen Matbaası
 
 
 
 
Aliya RAHTE
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
 
 
 
 
Yargısız infaza son
 
 
 
Halkoyuna sunulan pakette daha önce sadece 'Dilekçe hakkı' başlığı ile belirtilen Anayasa'nın 74. Maddesi, yeniden tanımlanıyor.
 
VATANDAŞLA DEVLETİN ARASINI 'HAKEM' BULACAK

Halkoyuna sunulan pakette daha önce sadece 'Dilekçe hakkı' başlığı ile belirtilen Anayasa'nın 74. Maddesi, 'Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçiliğine başvurma hakkı" olarak yeniden tanımlanıyor. Yeni düzenlemeyle gelişmiş ülkelerde Ombudsman olarak ifade edilen Kamu Denetçiliği uygulaması getiriliyor. Değişikliğin hayata geçmesiyle uzun yargılama süreçleri son bulacak. Kısa sürede adalet tecelli edecek. Devletle karşı karşıya gelen vatandaşın arasını da Kamu Denetçisi bulacak.

ESKİ HALİ

MADDE 74. (Değişik: 3.10.20014709/26 md.) Vatandaşlar ve karşıIıklıIık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendieriyle veya kamu ile ilgili diIek ve şikâyetleri hakkında, yetkiIi makamIara ve Türkiye Büyük MilIet MecIisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) KendileriyIe ilgiIi başvurmaIarın sonucu, gecikmeksizin diIekçe sahipIerine yazıIı olarak bildiriIir. Bu hakkın kulIanılma biçimi kanunIa düzenIenir.

YENİ HALİ

MADDE 74. Değişik: 3.10.20014709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK:

YARGILAMADA GECiKMEYE SON


Batı ülkelerinde var olan bir uygulamadır. Anayasa Mahkemesi bu konuda çıkartılan kanunu iptal etti. Meclis'e bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. Batı'daki mekanizma idarenin hukuka aykırı olduğu düşünülen işlemleri varsa bunlar yargıya intikal ettirilmeksizin ombudsmanlık denilen kuruma getiriliyor. Esasen yaptırım yetkisi yok. Ama şikayet konusunun kamuoyuna duyurulması, Meclis'e bildirilmesi veya ilgili kurumlara bildirilmesi gibi görevleri bulunuyor. Vatandaş ile devlet arasındaki ihtilafların yargıya intikal etmeksizin aksaklıkların giderilmesini amaçlıyor. Ombudsmanlıkta süreç hızlı işliyor. Yargıda bazen 2-3 yıl sürüyor çok ama ombudsmanlıkta kısa sürede sorun çözülebilir. Yargının yükü hafiflemiş olacak. Kısa sürede hakkını alacağı için aylarca yıllarca yargıda hakkının alamamasının verdiği psikolojik çöküntü yaşanmamış olacak.

AK Parti İzmir Milletvekili Tuğrul YEMiŞÇi:

Mahkemeye gitmeden sorun çözülecek


Düzenlemeyle yargıda yeni bir denetim mekanizması oluşacak. Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde vatandaş mahkemeye gitmeden sorununu kolayca çözüme ka-vuşturabilecek. Sonuca ulaşmadaki süre kısalacak. Daha önce bu konuyla ilgili kanun çıkardık. Ancak anayasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kurumun başına gelecek kişi ise TBMM tarafından seçilecek. Oy kullanmadan önce Anayasa değişikliğinin Türkiye'ye ne getireceğinin iyi araştırılması gerekiyor. Pakette insanın insanca yaşamasını sağlayacak maddeler var. Değişikliğe uğrayan 25 maddenin 25'inin de Türkiye'nin aleyhine olduğunu kimse söyleyemez.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz TUNÇ:

'Bugün git yarın gel ' dönemi bitiyor


Anayasa değişiklik maddelerinin her biri ülke insanının faydasınadır. Bir çok gelişmiş ülkede var olan Kamu Denetçiliği Kurumu da maddeler arasında. TBMM'ye bağlı olarak kurulacak olan Kamu Denetçiliği sayesinde artık vatandaşlarımız bürokraside, karşılaştıkları sıkıntıları, şikayet edebilecekleri bir makam olacak, hiçbir memur vatandaşın işini savsaklayamayacak, vatandaşa "Bugün git yarın gel" diyemeyecek, çünkü bilecek ki görevini yapmadığında vatandaşın gidebileceği bir makam var, şikayet edebileceği bir mekanizma var" dedi.

Kamu Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU:

YENi BiR ADALET KAPISI AÇILIYOR


Türkiye'de 'Kamu Denetçiliği Kurumu' adıyla yeni bir kurul kuruluyor. Bunun Batı'daki adı ombudsmanlıktır. Ombudsmanlık bir Türk kurumudur. İsveç Kralı 12. Şarl 17. Yüzyıl'da bizdeki ahilik teşkilatı ile kazaskerliği birleştirerek ombudsmanlık kurumunu kurdu. Daha sonra bu kurum bütün dünyaya yayılıyor. Batı ülkelerinde çok yaygın. Hatta Arap ülkelerinde bile ombudsmanlık var. Türkiye'de 2006 yılında kanun çıktı. Anayasa Mahkemesi 2009 yılı Aralık ayında iptal etti. Kamu Denetçiliği Kurumu devlet ile vatandaş arasında köprü oluyor. Kanunda yapılacak düzenleme ile bir Baş Ombudsman ve 10 ombudsman olacak. Çocuk, kadın, polis ombudsmanı kurulacak. Vatandaş devletle ilgili şikayet durumunda ombudsmana başvuracak. Bağımsız bir kurum olacak ve Meclis'e hesap verecek. Şehit aileleri müracaat edebilecek, idarenin, belediyelerin sorunları ile ilgili bu kuruma müracaat edilebilecek. Hatta sarı taksiye engelli olduğu için binmesi yasaklanan bir vatandaş buraya müracaat edebilecek. Başörtülü olduğu için bir lokantaya veya üniversiteye alınmayan bir bayan buraya müracaat ederek şikayetçi olabilecek.

PARTİ KAPATILINCA MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞMEYECEK

Anayasa'da 'milletvekilliğinin düşmesi" başlığını düzenleyen 84. Madde'de önemli bir değişikliğe gidildi. Parti kapatma, milletvekilliğinin düşmesine neden olmayacak. Milletvekillerinin söz ve eylemleri cezai takibata uğramadığı halde hem parti kapatmaya delil yapılıyor hem de kapatma kararı verilince milletvekilliği düşürülüyordu. Yeni düzenlemeyle yasamaya müdahale anlamına gelen uygulama sona erecek.

MADDE 84. (Değişik: 23.7.1995 - 4121/9 md.) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanı'nca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurul'ca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete'de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul'a bilgi sunar.

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU:

Yasamaya müdahale kalkıyor


Bir milletvekili eğer bir suç işlediyse suçunun cezasını çekecek. Türkiye'de savcılıklar var yargı var. Milletvekili suç işlediyse cezai mahkumiyete uğrayacak. Ceza kendisine zaten verilecek. Partinin kapatılmasına neden olan kişinin milletvekilliğinin düşmesi yargı organının yasama organına müdahalesi olarak görülüyor. Kimse kimseye müdahale etmemiş olacak. Suçun şahsiliği ve cezaların şahsiliği ilkesinden hareketle suçundan dolayı mahkum olmasın her bir insan kendi cezasını çekecek.

Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK

Yargısız infaz son bulacak


Siyasi partilerin kapatılmasına gerekçe gösterilen bir söz fiil veya eylem denizde damla gibi bir şeydir. 40 tane delilden en hafif delil ile partinin kapatılmasına karar verilebiliyor. Bir milletvekili birilerine aykırı gelebilecek bir söz söylemiştir. Normal şartlarda biz bunu mahkemeye götürsek belki ceza bile almayacaktır. Normal şartlarda ceza bile almayacağı bir sözden dolayı sırf partinin kapatılmasına gerekçe oldu diyerek milletvekilliğine son vermek çok ağır yaptırım. AİHM bu yönde karar verdi. Bir milletvekilinin sözünden eyleminden dolayı milletvekilliğini düşürmek ağır bir yaptırımdır diyerek AİHM karar verdi. Bu değişiklik demokratikleşme açısından olumlu bir adımdır.

Eski Milletvekili ve Gazeteci Yazar Nazlı ILICAK

Geriye doğru işlerse Türk ve Tuğluk dönebilir


Anayasa Mahkemesi 2001 'de Fazilet Partisi'ni kapatarak karalarında Nazlı llıcak'ın da olduğu bazı milletvekillerine siyasi yasak getirmişti. Bir dönem yasaklanan dönemin milletI vekili gazeteci Nazlı Ilıcak, Anayasa değişiklik paketinde yer  alan 'Parti kapatılmasıyla, kişilerin milletvekillikleri düşmeyecek maddesine destek verdi. Önemli olanın milletvekilliğinin düşmemesi olduğunu ifade eden Ilıcak, partilerin kapatılınca tekrar kurulabildiğini söyledi. Ama böyle durumlarda milletvekillerinin mağdur olduğunu belirten Ilıcak, kendisinin Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gittiğini hatırlattı. AİHM'in, 'karar orantısız' şeklinde hüküm verdiğine işaret eden Ilıcak şöyle konuştu: "Yani varılmak istenen meşru amaçla verilen ceza arasında orantısızlık var. Seçme hürriyetine bir müdahale seçme ve seçilme hakkı hürriyetine değil aynı zamanda seçmenin seçme hürriyetine de müdahale, orantısız bir müdahale. Dolayısıyla, o karar istikametinde milletvekilliğinin düşürülmesinden esasen vazgeçilmesi gerekirdi. Bu çok önemli, Belki bu durumda Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk müspet kararlar geriye doğru işlerse belki de bu dönemin sonuna kadar tekrar milletvekili olabilir. Öyle bir hak iadesi de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları bu yöndeydi.

YARGIDA VESAYET DÖNEMİ KAPANIYOR
 
ASKERî YARGIYA DEMOKRASİ AYARI
 
YAŞ'IN EZBERİ BOZULUYOR
 
YARGISIZ İNFAZA SON
 
MEMURLAR DAHA ÇOK KAZANACAK
 
GREV ÖZGÜRLÜĞÜ GENİŞLİYOR
 
ÇALIŞANLARIN PAZARLIK GÜCÜ ARTACAK
 
YENİ HAK ARAMA KAPISI
 
FİŞLEMELER SONA ERECEK
 
KADINLARIN ELİ GÜÇLENİYOR
 
KÜÇÜKLERE BÜYÜK GÜVENCE
 
MİLLî İRADE ÜZERİNDEN 367 GÖLGESİ KALKIYOR
 
İŞTE ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ (YORUMSUZ)
 
5 Eylül 2010 - 21:14:07
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

23:24Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi
18:07Hakkâri'de 9 PKK'lı öldürüldü
18:0636 KPSS zanlısı savcılığa sevk edildi
17:27Başsavcılıktan dinleme açıklaması
17:15Başörtülü olduğu için fotokopi bile yasak!
17:08Erdoğan'dan Koşaner'e başsağlığı
17:06Gül'e vatandaşlardan yoğun ilgi
17:06Gönül'den ''bedelli'' şartı
16:29Rahibe afişine suç duyurusu
16:27CHP'nin iptal ettirdiği yardımlar verilecek
16:23Bayram ve referandumda yollara dikkat
16:20Hacı adayları için kurban ücreti 110 dolar
16:17Referandum ile ilgili AB son sözünü söyledi
16:11Ergenekon içerden bile "Hayır" için çalışıyor
15:48Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
15:46"Başbağlar katillerini DGM serbest bıraktırdı"
15:43Referandum, Pamuk kardeşleri böldü
15:38Adana'da PKK'ya ait 20 kg patlayıcı ele geçirildi
14:50Şehit uzman çavuş, Elazığ'dan uğurlandı
14:46Hakkari halkı, imam katili PKK'ya tepkili
14:43Profesörlüğü engellenen Yılmaz: EVET şart
14:41Çölaşan ve Eminağaoğlu bu soruyu yanıtlayamadı
14:34Adalet Bakanlığından Gerçeker'e sert cevap
14:30"Yassıada kararları yok sayılsın"
14:29Hatay Ülkü Ocakları'nda sessizlik hâkim
14:19Darbe mağduru Kurtay: O binbaşının ismi silinsin
14:17İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri görevden alındı
13:59İşte Dörtyol'un şifresini çözecek ses kaydı
13:39Açıköğretim bütünleme sınavında sızdırma yok
13:19Erdoğan TİM üyelerini kabul etti
Daha fazla haber göster
13:14Doğan, o görüntüleri istedi
13:02Çiçek, tutukluluğunun kaldırılması istedi
12:20Danıştay'dan SGK'ya: Usulsüz faturaları ödeyin
12:11Mazlum-Der değişiklikten umutlu
12:05Aygan: Boykotçular Ergenekon güdümünde
11:52YÖK'ten şaşırtıcı YGS açıklaması
11:28Diyarbakır'a özel, güvenlik önlemi alındı
11:17ÖSYM'den 12 sınava erteleme
11:16Danimarka'daki iftar önyargıları yıktı
11:13Sağlık Bakanlığı sınavı ertelendi
11:07Emniyet uyardı: Uzun yola serin havada çıkın
10:17Amerika'daki iş adamları: EVET
10:04Parmaklara mürekkep sürülmeyecek
09:57''Her türlü meydan okumaya hazırız''
09:30Sivil toplumda ''konsomatris'' gerilimi
09:1837 sınav şaibeli, diplomalar geri alınabilir
09:16Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit
09:14Katilleri kurtaran sahte ihbar Uzman Çavuş'tan
09:06ÖSYM'nin başını ağrıtan saat
08:43İş dünyası ''evet'' sesini yükseltiyor
08:41Gerçeker'in YARSAV sevgisi
08:332 bin 115 telefon tek tek incelendi
08:18YGS değil, kopya çekenin sınavı iptal olacak
08:17OYAK bilgi sızdırdı, BDDK anında enseledi
08:12PKK bildiri ile 'hayır' oyu verilmesini istedi
08:02Yargıtay, kendi üyelerini mi dinletti?
02:45Müslüman ve Musevi bayramları çakıştı -Özel-
00:49Özbek: Seyfi Bey vasıtası ile gelen bir kişi vardı
00:28Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
20:30İmamı şehit edip abdestsiz namaz kıldı
20:17KPSS ve TUS ertelendi
20:09Yalçınkaya'dan referandum açıklaması
17:36Prof. Dr. Halaçoğlu'nun eşi vefat etti
16:11"Diyarbakır davasında asıl failler dışarıda"
15:48Uslu’dan TÜSİAD’a cevap:
15:41AK Parti'den sürpriz askerlik teklifi
15:37'Evet' diyen MHP'liler kervanına 3 isim daha
15:02Çetin Doğan tazminat istedi
14:58Bürokratik devlet istemiyoruz
14:54Rahibe afişi bir CHP'linin istifasına neden oldu
14:49Oy kullanırken bunlara dikkat edin!
14:23Afiş tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
14:19Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
14:08Başsavcı'dan "hukuka bağlılık" temennisi
13:33Erdoğan, Gerçeker kadar siyaset yapmadı
13:05'Rahibe' afişi Avcılar Meclisi'ni karıştırdı
12:19Gerçeker, alenen siyaset yaptı
12:03Vahşi Kartal'ın yılan avı
11:19Yurt dışından 10 kişiden 6'sı oy kullanamıyor
10:57Neriman Aydın'ın çapraz sorgusuna devam edildi
10:01Bakan Yıldız, Brüksel'e gitti...
08:47Söz bugün yüksek yargıda
08:37Pakistan dönüşü çok önemli tavsiye
08:26Dolmabahçe'de U2 zirvesi
08:22Bir sızma da açık öğretimde
22:5313 Eylül'de domino etkisi ile karşı karşıya olacağız
22:52Bono, Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek geçti
21:17Yargıda vesayet dönemi kapanıyor
21:16Askerî yargıya demokrasi ayarı
21:15YAŞ'ın ezberi bozuluyor
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Aliya RAHTE
Muhalefet çok yaladı
 
 
Ayhan BİLGEN
Pazara kadar "yeni anayasa" yalanı
 
 
Hüseyin ACARLAR
“12 Eylül’ün nesini seveceğim, sevmediğim gibi de devamlı söveceğim”
 
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
CHP'li Müslüman'a
 
 
Necmettin EVCİ
Menderes'in ruh hâli ile EVET
 
 
Sami NOGAY
Zihnidaroğlu
 
 
Taha KURUTLU
“Evet” statüko buraya kadar…
 
 
 
 
 
Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
 
Bir sızma da açık öğretimde
 
Kılıçdaroğlu’na ağır suçlamalar
 
MHP'nin kurucularından tarihî uyarı
 
İsrail tüm dünyayı dinleyebiliyor
 
 
 
 
 
 
Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
(Montaigne)
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.508
1.518
 
 Euro
1.916 1.931
 
 Sterlin
2.294 2.340
 
 Altın
60.91 61.34
 
 IMKB
61030  
 
 
Dünya İslam’a dönüyor...
 
Dünyanın dört bir yanında İslam’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Sonradan Müslüman olan onlarca kişiyle görüşüp bu görüşmelerini bir kitapta toplayan Gazeteci-Adem Özköse İslam’ın niçin bu denli ilgi gördüğünü anlattı.
 
 
 
 
  İstanbul’un ünlü sanatçı ve yazarları Kültür A.Ş.’nin iftarında buluştu. İftardan sonra diş kirası olarak ne dağıtıldı?  
 
 
 
  Starbucks Coffee Türkiye, Yeni Şafak'ta yayınlanan İsrail mallarına boykot haberinde, adının listedeki markalarda geçmesi üzerine bir açıklama yaptı.    
 
 
 
 
CHP'li Avcılar Belediyesi'nce hazırlanan ve "Başörtülü kadınları rahibeye benzeten" afiş hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
Genel Başkan AVCI Kemal, belediyesinin ismi AVCILAR olunca başörtülüleri vurmadıklarına şükretmek lazım!
 
CHP zihniyetini tam olarak ortaya koyan bir afiş
 
Bu afiş Kılıçdaroğlu'na bir komplo. Zaten kendisi de özür diledi.
 
Herşeye rağmen başörtüsü sorunu CHP'siz çözülmez.
 
 
 
 
 
 
 Mostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Betwinner (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin slottica her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin  
Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app wordpress Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app