DOLAR 1.518 - EURO 1.931 - ALTIN 61.34 - IMKB 61030
Çarşamba 8 EYLÜL 2010
Arınç: Balyoz, tuzak kuranların başına indi Türkiye puanını 6'ya çıkardı Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi Bayram için sürücülere kaza uyarısı Türkiye: 3 - Belçika: 2 MAÇ SONUCU Erdoğan: Çıkar cübbeni çık meydana Pakistan'da ölü sayısı 16'ya yükseldi Ülkelerin borsalarındaki son durum Borsa, günü 60.746 puandan tamamladı Dolar 1,512 TL, euro 1,927 TL habertaraf.com
 
 
 
Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
 
 
 
 
Umut BULUT
Hanefi Avcı Simonlaşıyor
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Hangi futbolcuların doğum günü?..
 
 
 
 
 
Hürriyet
Ahmet HAKAN
Rahibe afişine dair (2)
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Ne Sezen’i? Sen Hurşit Tolon’a sahip çıkmış adamsın!
 
 
Milliyet
Can DÜNDAR
''Sıra bizde'' arsızlığı
 
 
Hürriyet
Ertuğrul ÖZKÖK
Ahmet Hakan'a itirazım var
 
 
Vatan
Güngör MENGİ
Sakalını berberde kestirenlere dikkat
 
 
Yeni Şafak
Hakan ALBAYRAK
HAYIR hikâyeleri
 
 
Milliyet
Hasan CEMAL
12 Dev Adam'ın otobüsünde Cem Yılmaz!
 
 
Akşam
Hüsnü MAHALLİ
Erdoğan ve Türkiye
 
 
Yeni Şafak
İbrahim KARAGÜL
BlackBerry, istihbarat savaşı ve vahim gerçek
 
 
Star
İbrahim KİRAS
Özür dilemek CHP’yi küçültmez
 
 
Zaman
İhsan DAĞI
MHP'nin geleceği CHP'ye emanet
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Anketler bir gün seçimlerin yerine geçebilecek mi?
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
Referandum'un Daltonları
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
CHP'nin parası yok mu?
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
'Yüksek yargı eliti'nin hegemonyası...
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Ey, 12 Eylül'le hesaplaşılacağını düşünenler...
 
 
Vatan
Ruhat MENGİ
Milli iradeye güvenmek!
 
 
Sabah
Yavuz DONAT
Gülen Matbaası
 
 
 
 
Aliya RAHTE
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
 
 
 
 
Memurlar daha çok kazanacak
 
 
 
Referanduma sunulan Anayasa değişiklik paketinde memurlar için çok önemli bir adım atılıyor.
 
Anayasa'nın 53. maddesinde yapılan değişiklikle daha önce hükümetle toplu görüşme yapan memura toplu sözleşme yapma hakkı veriliyor. Düzenlemeyle Uzlaşma Kurulu kararları kesin hale geliyor. Bu durum memurlara daha fazla kazanç olarak geri dönecek...

ESKi HALi

MADDE 53. İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. (Ek: 23.7.1995-4121/4 md.) 128'inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54'üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler.

Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir. Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

YENi HALi

MADDE 53. İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar KamuGörevlileri Hakem Kurulu'na başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulun'un teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU:

17 kez fazla zam almış olacaktık

Memur-Sen olarak ilk kez toplu sözleşme hakkına kavuşulması nedeniyle Anayasa değişiklik paketine yüzde 100 "evet" diyeceğiz. 2001 yılında 4688 Sayılı Yasa çıktı. O tarihten beri hükümetlerle uzlaştığımızda, toplu görüşme masasında attığımız imzalar Bakanlar Kurulu'nun onayına tabii tutulduğu için çoğu zaman Bakanlar Kurulu onaylamadı ve kararlar askıda kaldı. Hükümetlerle, uzlaşamadığımızda ise yasa gereği Uzlaştırma Kurulu'na başvurduk, taleplerimizi ilettik.

Uzlaştırma Kurulu tarafından verilen kararlar yine hükümet tarafından onaylanmadı, yine askıda kalan kararlar oldu. Uzlaştırma Kurulu'nun verdiği kararlar geçerli olsaydı, şu an memurlar 17 kez daha fazla zam almış, onlarca sosyal sorun çözülmüş olacaktı. Böylece mağduriyetler oluştu. Toplu sözleşme hakkının bu pakette yer almasıyla ilgili Bakanla uzlaşırsak Bakanlar Kurulu'na sorulmaksızın bu kesin olacak. Uzlaşamamışsak Kamu Çalışanları Hakem Kurulu'nun verdiği karar kesin olacak. Memurları ilgilendiren en önemli konu bu.

Uzlaştırma Kurulu Üyesi Zehra ODYAKMAZ:

Hem zam hem de sosyal kazanım getirecek


Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcı hale gelmesi konusundaki düzenlemeyi çok olumlu buluyorum. Çünkü biz kurul olarak her iki tarafı da dinliyoruz. Daha sonra ekonomik ve sosyal şartları, bu alandaki gelişmeleri inceliyoruz. Yoğun bir çalışmanın ardından raporumuzu yazıp objektif bir bakış açısıyla memura verilmesi gereken zammı işaret ediyoruz.

Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu kararlarının Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcı hale getirilmesi halinde bundan memur büyük fayda sağlayacak. Bu durum memura hem zam hem de sosyal kazanımlar yönünden daha yararlı olacaktır. Memurun geliri artacaktır. Kurul üyeleri olarak kendi kararlarımızın bağlayıcı olması yönünde ısrar ettik. Bunu şimdiye kadar yazdığımız raporlarda ifade ettik. Emeğimizin karşılığını biz de görmek istiyoruz.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin ORHAN:

Toplu sözleşme artık emekliye de yarayacak


Daha önce toplu sözleşme hakkı yoktu, toplu görüşmeler yapılıyordu. Konu uzlaşma kararına kaldığı zaman da yüzde 99 ihtimalle hükümetin dediği oluyordu. Yeni yasada toplu sözleşme kavramı kullanılıyor. Bunlar sendikal haklar açısından da birbirinden faklı kavramlar. Dolayısıyla bu, hükümet tarafından bir ara formül olarak düşünülmüş. Toplu görüşmeye karşı biraz daha güçlü bir argümanla, toplu sözleşmeyle memurlar masaya otursun ve kamu görevlileri hakem kurulunun kararları bağlayıcı olsun, şeklinde bir düzenleme var. Toplu sözleşmede getirilen paketle birlikte hakem kuruluna başvurma hakkı var. Kamu görevlileri hakem kurulunun kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Yine toplu sözleşme kapsamında getirilen en önemli yeniliklerden birisi, toplu sözleşme hükümlerinde emeklilerin de yararlanma imkanları söz konusu. Yapılan düzenlemeyi son derece önemsiyorum. Fakat bu düzenleme kadar, kanunlarla nasıl doldurulacağı da çok önemli. Kim ne kadar temsil edilecek buna bakmak gerekiyor.

RiCAYLA DEĞiL YASAYLA iŞ YAPMA DÖNEMi

ESKi HALİ


MADDE 166. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

YENi HALi


MADDE 166. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri,bu plana göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.İş dünyasının hükümete sorunlarını ilettiği çok önemli bir platform olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, Anayasa'nın 'Planlama' başlığı adı altında yer alan 166. maddesine konuluyor. Daha önce kanunla yürütülen çalışma bundan böyle anayasal güvenceye kavuşuyor...

HAK-İŞ Genel Başkanı Salim USLU:

Sorunlarımızı dile getireceğimiz kanallar açıyor


Demokrasilerde sorunlar kurumlar eliyle çözülür. 'Ben falanca bakanı tanıyorum, ona rica edeyim, Başbakan'dan randevu alayım' denilmez. Bunları konuşabileceğiniz mekanizmalar olması lazım. Ekonomik Sosyal Konsey bugüne kadar genelgelerle idare edildi. Sonra da eksik, güdük bir kanun çıkartıldı. Biz bu kanunun değişmesini özellikle istedik.

TOBB, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Kamu-Sen birlikte bir kanun taslağı hazırlayarak Başbakan'a sunduk. Biz diyoruz ki bu kanun yeni baştan yazılsın. Simdi bir anayasal dayanağa kavuştu. Özerk, kendi bağımsız bütçesi ve kurumsal yapısı olan, uzmanlık bölümleri olan bir kurum olacak. İşçi, işveren, memur her kesim burada temsil edilecek. Herkes sorununu söyleyecek, uzmanlık departmanlarında da bu sorunların çözümüne yönelik fikir üretilecek. Hatta Parlamento bile herhangi bir kanun çıkartırken buranın görüşünü alacak.

Tuskon Başkanı Rıza Nur MERAL:

Demokrasimiz güçlenecek


Demokrasimizin daha katılımcı olması adına hükümetlerin alacakları önemli kararlar toplumu ve ekonomiyi ilgilendiren kararlar öncesinde bir danışma ve istişare mekanizması olması adına bu konsey çok önemli bir kurum. Daha önce kanunla bir kere kurulmuştu. Kanunda ancak bunun anayasaya alınması bu konunun daha fazla önemsenmesi adına ve daha ön planda tutulmasına vesile olacak diye düşünüyorum. Bunun da toplumdaki katılımcı demokrasi özelliğini arttıracağını ve alınan kararların ekonomi dünyasıyla ve toplumsal sosyal yapıya daha uygun olacağı sonucunu getireceğine inanıyoruz.

Bunun anayasa kapsamına alınmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Orada tavsiye niteliğinde kararlar alınıyor. Ama kararlarda oy çokluğu olması şartı aranmıyor. Verilen tavsiyeler içinde ayrı fikirler varsa da onlar da orada belirtiliyor. Oradaki konulara konseyin yaklaşımı genelde toplumun genel yaklaşımının profilini de gösterebilir. O anlamda da konseyin güzel bir mantığı var.

MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad VARDAN:

Yatırımların önü açılacak


Ekonomik ve Sosyal Konsey, yeni değişiklikle Anayasa'ya girmiş oluyor ve iş âlemi de burada yer alacak. Bu da önemli. Hem iş alemi hem işçi, işveren kesiminin görüşlerinin alındığı bir ortam. Anayasal güvence altına alınmış olacak. Yargı ile ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde alınan kararlar, hem özelleştirme sürecinde hem daha sonraki süreçte Türkiye'nin önünü tıkayan, alınan kararların tekrar geriye dönmesine sebep olan ve yatırımların önünü tıkayan bir süreçti.

Dışarıdan baktığımızda yatırımcı ne istiyor? Güvenli bir ortam istiyor. İstikrarlı bir ortam istiyor. Buraya yatırımı yaptığı zaman tabii ki para kazanacak. Para kazanabilecek bir ortamın oluşmasını bekliyor. Siz bir yer alıyorsunuz 3 gün sonra x mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Siz bunu ister misiniz? Yatırımların önünün açılacağını düşünüyoruz.

ESDER Başkanı Mahmut ÇELiKKUŞ:

Ne kadar özgürlük o kadar ekmek


Geniş ve sivil anayasa yapılmasına bir adım olduğu için destekliyoruz. Biz esnaflar ülkedeki gelir arttıkça para kazanan kesimleriz. Memur maaşlarının artacak olması esnafı direk ilgilendirir. Memurun gelir düzeyi yükselirse bizim gelir düzeyimiz yükselir. Anayasa paketinde çocuklara ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması buna hangi yürek "hayır" diyor. Bu madde bile tek başına gelse "evet" denmeli. Ne kadar özgürlükler gelişse o ülkenin ekonomik gelişmişliği artıyor.

Dar kalıplar içine alıyorsanız ekonomi gelişmiyor. Ne kadar özgürlük o kadar ekmek. O yüzden evet diyoruz. Esnaf ve sanatkârın büyük çoğunluğu evet diyecektir. Esnaf ve sanatkârın desteklemesinin temel sebebi darbe ve darbe ortamından en çok zarara uğrayan kesimiz. En yakın örneği 28 Şubat'ta yaşadığımız post modern darbeden esnaf ve sanatkar tüccar alın teriyle geçinen insanlar ödedi.

YARGIDA VESAYET DÖNEMİ KAPANIYOR
 
ASKERî YARGIYA DEMOKRASİ AYARI
 
YAŞ'IN EZBERİ BOZULUYOR
 
YARGISIZ İNFAZA SON
 
MEMURLAR DAHA ÇOK KAZANACAK
 
GREV ÖZGÜRLÜĞÜ GENİŞLİYOR
 
ÇALIŞANLARIN PAZARLIK GÜCÜ ARTACAK
 
YENİ HAK ARAMA KAPISI
 
FİŞLEMELER SONA ERECEK
 
KADINLARIN ELİ GÜÇLENİYOR
 
KÜÇÜKLERE BÜYÜK GÜVENCE
 
MİLLî İRADE ÜZERİNDEN 367 GÖLGESİ KALKIYOR
 
İŞTE ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ (YORUMSUZ)
 
5 Eylül 2010 - 21:13:07
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

23:24Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi
18:07Hakkâri'de 9 PKK'lı öldürüldü
18:0636 KPSS zanlısı savcılığa sevk edildi
17:27Başsavcılıktan dinleme açıklaması
17:15Başörtülü olduğu için fotokopi bile yasak!
17:08Erdoğan'dan Koşaner'e başsağlığı
17:06Gül'e vatandaşlardan yoğun ilgi
17:06Gönül'den ''bedelli'' şartı
16:29Rahibe afişine suç duyurusu
16:27CHP'nin iptal ettirdiği yardımlar verilecek
16:23Bayram ve referandumda yollara dikkat
16:20Hacı adayları için kurban ücreti 110 dolar
16:17Referandum ile ilgili AB son sözünü söyledi
16:11Ergenekon içerden bile "Hayır" için çalışıyor
15:48Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
15:46"Başbağlar katillerini DGM serbest bıraktırdı"
15:43Referandum, Pamuk kardeşleri böldü
15:38Adana'da PKK'ya ait 20 kg patlayıcı ele geçirildi
14:50Şehit uzman çavuş, Elazığ'dan uğurlandı
14:46Hakkari halkı, imam katili PKK'ya tepkili
14:43Profesörlüğü engellenen Yılmaz: EVET şart
14:41Çölaşan ve Eminağaoğlu bu soruyu yanıtlayamadı
14:34Adalet Bakanlığından Gerçeker'e sert cevap
14:30"Yassıada kararları yok sayılsın"
14:29Hatay Ülkü Ocakları'nda sessizlik hâkim
14:19Darbe mağduru Kurtay: O binbaşının ismi silinsin
14:17İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri görevden alındı
13:59İşte Dörtyol'un şifresini çözecek ses kaydı
13:39Açıköğretim bütünleme sınavında sızdırma yok
13:19Erdoğan TİM üyelerini kabul etti
Daha fazla haber göster
13:14Doğan, o görüntüleri istedi
13:02Çiçek, tutukluluğunun kaldırılması istedi
12:20Danıştay'dan SGK'ya: Usulsüz faturaları ödeyin
12:11Mazlum-Der değişiklikten umutlu
12:05Aygan: Boykotçular Ergenekon güdümünde
11:52YÖK'ten şaşırtıcı YGS açıklaması
11:28Diyarbakır'a özel, güvenlik önlemi alındı
11:17ÖSYM'den 12 sınava erteleme
11:16Danimarka'daki iftar önyargıları yıktı
11:13Sağlık Bakanlığı sınavı ertelendi
11:07Emniyet uyardı: Uzun yola serin havada çıkın
10:17Amerika'daki iş adamları: EVET
10:04Parmaklara mürekkep sürülmeyecek
09:57''Her türlü meydan okumaya hazırız''
09:30Sivil toplumda ''konsomatris'' gerilimi
09:1837 sınav şaibeli, diplomalar geri alınabilir
09:16Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit
09:14Katilleri kurtaran sahte ihbar Uzman Çavuş'tan
09:06ÖSYM'nin başını ağrıtan saat
08:43İş dünyası ''evet'' sesini yükseltiyor
08:41Gerçeker'in YARSAV sevgisi
08:332 bin 115 telefon tek tek incelendi
08:18YGS değil, kopya çekenin sınavı iptal olacak
08:17OYAK bilgi sızdırdı, BDDK anında enseledi
08:12PKK bildiri ile 'hayır' oyu verilmesini istedi
08:02Yargıtay, kendi üyelerini mi dinletti?
02:45Müslüman ve Musevi bayramları çakıştı -Özel-
00:49Özbek: Seyfi Bey vasıtası ile gelen bir kişi vardı
00:28Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
20:30İmamı şehit edip abdestsiz namaz kıldı
20:17KPSS ve TUS ertelendi
20:09Yalçınkaya'dan referandum açıklaması
17:36Prof. Dr. Halaçoğlu'nun eşi vefat etti
16:11"Diyarbakır davasında asıl failler dışarıda"
15:48Uslu’dan TÜSİAD’a cevap:
15:41AK Parti'den sürpriz askerlik teklifi
15:37'Evet' diyen MHP'liler kervanına 3 isim daha
15:02Çetin Doğan tazminat istedi
14:58Bürokratik devlet istemiyoruz
14:54Rahibe afişi bir CHP'linin istifasına neden oldu
14:49Oy kullanırken bunlara dikkat edin!
14:23Afiş tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
14:19Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
14:08Başsavcı'dan "hukuka bağlılık" temennisi
13:33Erdoğan, Gerçeker kadar siyaset yapmadı
13:05'Rahibe' afişi Avcılar Meclisi'ni karıştırdı
12:19Gerçeker, alenen siyaset yaptı
12:03Vahşi Kartal'ın yılan avı
11:19Yurt dışından 10 kişiden 6'sı oy kullanamıyor
10:57Neriman Aydın'ın çapraz sorgusuna devam edildi
10:01Bakan Yıldız, Brüksel'e gitti...
08:47Söz bugün yüksek yargıda
08:37Pakistan dönüşü çok önemli tavsiye
08:26Dolmabahçe'de U2 zirvesi
08:22Bir sızma da açık öğretimde
22:5313 Eylül'de domino etkisi ile karşı karşıya olacağız
22:52Bono, Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek geçti
21:17Yargıda vesayet dönemi kapanıyor
21:16Askerî yargıya demokrasi ayarı
21:15YAŞ'ın ezberi bozuluyor
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Aliya RAHTE
Muhalefet çok yaladı
 
 
Ayhan BİLGEN
Pazara kadar "yeni anayasa" yalanı
 
 
Hüseyin ACARLAR
“12 Eylül’ün nesini seveceğim, sevmediğim gibi de devamlı söveceğim”
 
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
CHP'li Müslüman'a
 
 
Necmettin EVCİ
Menderes'in ruh hâli ile EVET
 
 
Sami NOGAY
Zihnidaroğlu
 
 
Taha KURUTLU
“Evet” statüko buraya kadar…
 
 
 
 
 
Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
 
Bir sızma da açık öğretimde
 
Kılıçdaroğlu’na ağır suçlamalar
 
MHP'nin kurucularından tarihî uyarı
 
İsrail tüm dünyayı dinleyebiliyor
 
 
 
 
 
 
Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
(Montaigne)
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.508
1.518
 
 Euro
1.916 1.931
 
 Sterlin
2.294 2.340
 
 Altın
60.91 61.34
 
 IMKB
61030  
 
 
Dünya İslam’a dönüyor...
 
Dünyanın dört bir yanında İslam’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Sonradan Müslüman olan onlarca kişiyle görüşüp bu görüşmelerini bir kitapta toplayan Gazeteci-Adem Özköse İslam’ın niçin bu denli ilgi gördüğünü anlattı.
 
 
 
 
  İstanbul’un ünlü sanatçı ve yazarları Kültür A.Ş.’nin iftarında buluştu. İftardan sonra diş kirası olarak ne dağıtıldı?  
 
 
 
  Starbucks Coffee Türkiye, Yeni Şafak'ta yayınlanan İsrail mallarına boykot haberinde, adının listedeki markalarda geçmesi üzerine bir açıklama yaptı.    
 
 
 
 
CHP'li Avcılar Belediyesi'nce hazırlanan ve "Başörtülü kadınları rahibeye benzeten" afiş hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
Genel Başkan AVCI Kemal, belediyesinin ismi AVCILAR olunca başörtülüleri vurmadıklarına şükretmek lazım!
 
CHP zihniyetini tam olarak ortaya koyan bir afiş
 
Bu afiş Kılıçdaroğlu'na bir komplo. Zaten kendisi de özür diledi.
 
Herşeye rağmen başörtüsü sorunu CHP'siz çözülmez.
 
 
 
 
 
 
 Mostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Betwinner (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin slottica her hakkı saklıdır. Kaynak Betwinner gösterilmeden kullanılamaz.


  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin  
Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet az Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app wordpress Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app Mostbet app